Energi

Naturskyddsföreningen kritiserar förslaget om nettodebitering

Naturskyddsföreningen ger regeringen bakläxa och menar att nya förslaget om nettodebitering gör att stödet minskar.

Regeringen arbetar just nu på ett lagförslag innehållandes olika punkter som ska öka mikroproduktionen av el. Men Naturskyddsföreningen är kritiska mot nuvarande förslag, eftersom det innebär att energiskattebefrielsen för kommuner och företag som producerar egen el via vindkraft försvinner till ett värde av 110 miljoner kronor, och att privatpersoner som vill producera egen el samtidigt bara får skattereduktion värd 5 miljoner kronor. 

- Vad de ger med ena handen tar de alltså tjugofalt tillbaka med den andra, skriver Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen och Johan Öhnell, Oberoende Elhandlare.

I debattartikeln ger de sedan fem förslag på åtgärdspunkter som behöver införas i den nuvarande nettodebiteringsutredningen.

1. Lägenheter bör inkluderas, hushållen skulle exempelvis kunna äga andelar i vind- eller solkraft

2. Regeringen måste säkerställa att skatteavdraget blir tillräckligt högt, så att många hushåll väljer att producera sin egen el

3. Avdraget bör ske direkt på elräkningen och inte, som regeringen föreslår, via inkomstdeklarationen, det ska inte behöva ta ett år att se resultatet

4. Taket på 20 000 kWh som man får mata in på nätet och få en skattereduktion för måste dubblas så att även flerbostadshus kan nyttja solceller

5. Den förnybara elen bör få användas fritt i olika fastigheter