Juridik

Marknadsdomstolen prövar fjärrvärmetvist

De husbyggare som tvingas ansluta sig till fjärrvärmenätet i Växjö får sin sak prövad i högsta instans.

Tingsrätten gick emot Konkurrensverket och menade att det inte är konkurrenshämmande att tvinga tomtköpare att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Men Konkurrensverket överklagade domen, och Marknadsdomstolen har nu beviljat prövningstillstånd.

Även motparten Växjö kommun överklagade, dock inte domslutet i sig utan ersättningsnivån som de menar är för låg. Istället för 2,9 miljoner kronor i ersättning för rättegångskostnader vill de ha 3,4 miljoner kronor. Även detta kommer Marknadsdomstolen att pröva.

Tvisten berör 500 tomtköpare i Växjö där kommunen ställt krav på anslutning till fjärrvärmenätet vid köp av tomt - men eftersom tvångsanslutning används i fler kommuner kommer domslutet att påverka tomtköpare i hela landet.

Läs mer
De tvingas till fjärrvärme