Juridik

De tvingas till fjärrvärme

Tingsrätten anser inte att Växjö kommun agerar konkurrenshämmande när de ställer krav på anslutning till fjärrvärme.

Konkurrensverkets försök att stoppa tvångsanslutningen till fjärrvärme i Växjö kommun fick idag ett abrupt slut när Stockholms tingsrätt meddelade sin dom. Det blir inget förbud och därmed heller inget vite på 5 miljoner kronor.

Konkurrensverket valde att gå till domstol eftersom de menade på att det var fel av kommunen att kräva av de som köper deras tomter att de ska ansluta till Veab fjärrvärme.

– Vårt starkaste argument är att det hindrar konsumenterna att själva välja vilket uppvärmningssystem de vill ha, det slår mot småhustillverkare och värmepumpsleverantörer och i slutändan mot konsumenterna och snedvrider konkurrensen till fördel för kommunens egen fjärrvärmeverksamhet, sade Magnus Jonsson, biträdande chef på juristavdelningen hos Konkurrensverket, då.

Men tingsrätten höll alltså inte med, utan gick istället på kommunens linje.

Kommunens argument till tvångsanslutningen är att de vill uppfylla miljömålen.

Källa: SR.se