Många vill avveckla kärnkraften

Reaktor 3 vid Forsmarks kärnkraftverk.

Reaktor 3 vid Forsmarks kärnkraftverk. Bild: Wikipedia.

Stödet för kärnkraft minskar och gruppen som vill avveckla den ökar.

Stödet för kärnkraft minskar visar en undersökning som SOM-institutet genomfört. Före olyckan i Fukushima var det endast 39 procent som ville avveckla kärnkraften, nu har den siffran ökat till 52 procent vilket innebär en knapp majoritet för de som helt vill ta bort energiutvinningstekniken.

Samma undersökning visar att stödet för kärnkraft sjunkit från 44 till 29 procent.

– Det blåser inte kärnkraftens väg just nu och det har att göra med att elpriserna är så pass låga och att alternativen har blivit så framgångsrika, säger Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Sveriges Radio.

Undersökningen visar även att män är mer positiva än kvinnor, stadsbor är mer positiva än landsbygdsbor och att väljare från moderaterna, liberalerna och sverigedemokraterna är klart mer positiva till kärnkraften än anhängare till de övriga partierna.