Energi, Värmepumpar

Luftvärmepump - allt du behöver veta

Luft/luftvärmepumpens sätt att fungera.

Luft/luftvärmepumpens sätt att fungera. Grafik: Energipojkarna.se

Luftvärmepumpar innefattar flera typer av värmepumpar som tillvaratar värmeenergi från luften. Här beskriver vi den enklaste och mest populära typen i våra hus: luft/luftvärmepumpen.

Användningsområde för luftvärmepump

Luft/luftvärmepumpen hämtar värme från uteluften och består av en utomhusdel och en eller flera fläktenheter inomhus. Pumpen används för uppvärmning av inomhusluften och passar därför bäst för dig som har ett eluppvärmt småhus och fritidshus. Pumpen fungerar även bra för att värma friggebodar, uterum och garage.

Extrafunktioner hos luftvärmepumpar

Den senaste generationens luft/luftvärmepumpar rymmer ett flertal extrafunktioner, såsom underhållsvärme, automatisk avfrostning, luftrening och avfuktning. Under sommartid kan värmepumpen ställas om för luftkonditionering inomhus. Denna funktion gör att den ofta marknadsförs under namnet ”komfortvärmepump”. 

Energiutbyte hos en luftvärmepump

Värmepumpens effektivitet är relaterad till utetemperaturen och blir således bäst i ett milt klimat. Hos en genomsnittlig pump ligger årsvärmefaktorn en bit över 3 i södra Sverige, vilket innebär att den avger drygt tre gånger mer värmeenergi än den el som tillförs pumpen. I en elvärmd normalvilla brukar en värmepump täcka 25-40 procent av det årliga värmebehovet.

Placering

Förutom temperaturförhållanden påverkas värmeutbytet av luftvärmepumpens egen effekt, samt placeringen av fläktdelen inomhus. En öppen planlösning underlättar värmespridningen, samt öppna dörrar till angränsande rum. I ett hus med många rum kan man öka värmespridningen genom att montera in fläktar (värmeförflyttare) i mellanväggarna.

Märkning av luftvärmepumpar

Sedan årsskiftet 2012/2013 har kraven skärpts på luft/luftvärmepumpar, vilket innebär att leverantören måste redovisa uppgifter om till exempel fläktens bullernivå och pumpens energieffektivitet i olika klimatzoner.

Investeringskostnad

En värmepump av etablerat märke kostar 13 000-20 000 kr, beroende på storlek och modell. Totalkostnaden inklusive installation brukar uppgå till 20 000-25 000 kr.

Installationskrav

För att montera en luft/luftvärmepump krävs att den som installerar är F-gas certifierad. 

Köpråd luftvärmepumpar

Kontrollera fläktens bullernivå före köp, samt allmänna produkt- och garantivillkor. Kontrollera även värmepumpens märkning och att den är testad för nordiskt klimat. Branschorganisationen Svep varnar för köp av vissa importerade modeller som inte är anpassade och testade för nordiskt klimat och som ofta säljs via nätet. Framför allt är det dessa värmepumpar som blir föremål för skadeanmälningar.

Underhåll

Kom ihåg att rengöra värmepumpens filter i inomhusdelen regelbundet. Smutsiga filter kan försämra värmeutbytet från pumpen avsevärt. 

Fördelar med luft/luftvärmepump

+Bra alternativ för den som saknar vattenburet radiatorsystem.
+Lättinstallerad.
+Reversibel: möjliggör luftkonditionering på sommaren.
+Användbar för luftrening och avfuktning.
+Låg totalkostnad. 

Nackdelar med luft/luftvärmepump

-Årsvärmefaktorn blir lägre än exempelvis berg- och ytjordvärme.
-Vid riktigt kalla temperaturer blir tillskottsenergin hela topplasten.
-Svårt att optimera värmespridningen i större hus eller hus med många rum.
-Fläktljudet kan upplevas som störande.
-Det finns värmepumpar på marknaden som inte klarar svenskt klimat.

Mer om värmepumpar