Värmepumpar

Krånglande värmepump till ARN

Felande värmepump leder till hävt köp och 26 990 kronor tillbaka.

När köparen av en värmepump ville häva köpet efter att varan strulat i ett par månader för att sedan sluta fungera, ville företaget som sålt pumpen inte lyssna på det örat. Företaget ansåg istället att köparen skulle ta hem en elektriker som kunde utvärdera vad felkoden berodde på, så att de i sin tur kunde skicka reservdelar. Då valde köparen att kontakta Allmänna Reklamationsnämnden.

Allmänna Reklamationsnämnden har nu beslutat att köparen har rätt i sitt krav. Deras utredning visar att värmepumpen inte fungerar och de slår fast att felet är av sådan art att det motiverar en hävning. Att företaget ifråga försökt hjälpa köparen med hans reklamation genom att be denne om mätvärden för att sedan kunna skicka reservdelar hjälper inte.

- Nämnden konstaterar att värmepumpen inte fungerar enligt anmälarens uppgift och att Outl1 inte har motsatt detta i sig, samt att företaget sagt sig inte kunna fastställa felets orsak utan mer information. Det får därför anses framgå att det föreligger ett fel i varan när värmepumpen inte fungerar och nämnden anser att det är ett väsentligt fel som kan motivera hävning, skriver Allmänna Reklamationsnämnden i beslutet.

De fastslår också att företaget själva inte har möjlighet att avhjälpa felet. Därför landar beslutet i att köparen ska få köpet hävt.

- När ett köp hävs ska det normalt göras ett avdrag för den nytta som köparen trots felet kan ha haft av varan, samtidigt som säljaren ska betala ränta på det belopp köparen har betalat. Nämnden anser att parternas rätt till nyttoavdrag respektive till ränta på köpeskillingen skäligen ska kvittas mot varandra med hänsyn till felets art och varans tänkta funktion. Outl1ska därför rekommenderas att låta NN häva köpet, betala 26 990 kr till denne, och på egen bekostnad ta tillbaka värmepumpen, skriver nämnden.