Energi, Värme

Så värmer du huset

Introduktion: Så värmer du huset

När man talar om husets värmesystem handlar det om av vilket energislag man får värme till huset och hur den fördelas ut - distribueras. Här förklarar vi enkelt och översiktligt vad du har att välja på när det gäller att värma huset.

När man talar om husets värmesystem handlar det om av vilket energislag man får värme till huset och hur den fördelas ut - distribueras. Det kan till exempel vara att du eldar med energislaget ved i en vedpanna. Denna är sedan kopplad till ett vattenburet radiatorsystem som fördelar och distribuerar ut värmen i ditt hus. 

Energislagen du kan välja på – varifrån du tar värmen - är främst el, fjärrvärme, gas, olja, ved, pellets, värmepump och solvärme.

Distributionsformerna - sättet man fördelar värmen i huset - är vatten- och luftburen värme samt direktverkande el.

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till när man väljer värmesystem:

  • Installationskostnaden
  • Driftkostnaden
  • Miljön
  • Hur mycket arbete man vill lägga ner
  • Kommunens krav
  • Personliga preferenser

I vissa fall har kommunen bestämt att alla ska använda ett visst energislag, t ex gas eller fjärrvärme. Då kan man inte välja något annat.

När du ska välja värmesystem till huset bör du kontakta lämplig fackman för att få hjälp med bedömningen, såsom en VVS-konsult eller VVS-installatör. I många kommuner finns kommunala energirådgivare som man kan ta hjälp av kostnadsfritt.

Förbered dig inför mötet genom att gå igenom våra texter.