Ekonomi, Energi

Huspriser påverkas inte negativt av vindkraftsbygge

Många småhusägare blir oroliga för att priserna på bostäder ska sjunka när man bygger vindkraftverk i området. Föreningen Svensk Vindenergi gav därför konsultföretaget ÅF i uppdrag att undersöka saken.

I studien gick man igenom 42 000 försäljningar av småhus inom 5 kvm från 120 nya vindkraftanläggningar, driftsatta någon gång mellan 2001 och 2007. De vindkraftsnära småhushastigheterna visade sig ha stigit i värde i samma takt som i referensområdena inom berörda kommuner. Det rapporterade Kalmar Läns Tidning igår.

Det fanns heller inga data som visade på att folk avstår från att köpa huset om det finns vindkraft i närheten. Inte heller omsättningen av fastigheter påverkas när nya vindkraftverk planeras eller byggs i närheten, enligt studien.