Planen: 3 gånger fler vindkraftverk till 2040

Vindkraftverk väcker motstridiga känslor men kan bli en vanlig syn i de svenska landskapen framöver. Nu utreder regeringen om det kommunala vetot kan tas bort.

EONs vindkraftpark vid Skabersjö/Törringe utanför Svedala i Skåne.

EONs vindkraftpark vid Skabersjö/Törringe utanför Svedala i Skåne. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Vindkraftverk väcker känslor, både positiva och negativa. Många tycker att idén är god, men att det är jobbigt om turbinerna hamnar för nära husknuten. Samtidigt har vi kapacitetsbrist i elnäten och måste sörja för att även södra Sverige har tillräcklig elproduktion. Regeringen ser vindkraftverk som en viktig del i denna strategi. Till 2040 vill man, enligt regeringens vindkraftstrategi, se tre gånger fler vindkraftverk i landet.

Som ett led i detta vill regeringen även slopa det kommunala vetot, eftersom många kommuner idag säger nej till vindkraftverk. I en artikel i Aftonbladet slår man fast att kommunerna hittills stoppat drygt 1 200 vindkraftverk. Där skriver man även att det i framtiden väntas byggas högre vindkraftverk. Ju högre de är, desto fler platser är tillgängliga.

– Då kommer de att synas på längre håll. Samtidigt gäller att om de är högre kan man bygga turbiner på lägre nivåer i landskapet, då når de ju högre upp i luftlagren, säger Johan Svensson, forskare i ekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, till Aftonbladet.

Man vill även att de i så stor utsträckning som möjligt förläggs koncentrerade till stora parker. Dessa kommer i mångt och mycket att byggas i norra Sverige, på ytor där så få människor som möjligt påverkas. Men många intressen står emot varandra. Exempelvis kan dessa parker i norr påverka rennäringen negativt.

Det byggs och planeras även för vindkraftparker längre ner i landet. Många ute på landsbygden tycker att storstäderna, där det stora behovet av el finns, borde ta mer ansvar. Exempelvis är boende i Finspång just nu motståndare till den vindkraftpark som Stena Renewables vill bygga där.

– Park?! Har du någonsin hört talas om någon som åkt och besökt vindkraftverk? Det här är en industri. En industri som väsnas och blinkar och får konsekvenser för djur och natur. Ska jag behöva slåss mot vindkraftverk på ålderns höst, säger en av de boende där, Sussie Jensen, i en annan artikel i Aftonbladet.

Hon tycker istället att man kan bygga en vindkraftpark i Stockholm, där Bromma flygplats ligger, om denna ändå ska läggas ner.

Vindkraftverk väcker definitivt känslor. Samtidigt lär de bli en allt vanligare syn i landet. Om strategin genomförs som tänkt, menar forskare Johan Svensson, att det blir svårt att ens hitta platser i landet där du inte ser minst en turbin.