Energi, Värme

Hela solelsystem ska testas i forskningshuset

Forskningsvillan utrustas med solceller.

Forskningsvillan utrustas med solceller. Foto: RISE.

Det flyttar in solceller, batterilager och likströmsförsörjning i Forskningsvillan i Borås.

När du köper solceller idag köper du ofta en rad produkter, allt från själva solcellerna till värmepump som fungerar ihop med dem och hembatteri som lagrar energin. Nu ska forskare testa hur produkterna samverkar och hur man i framtiden kan öka marknaden för solel.

- I ett nytt projekt kommer ett system med solceller, batterilager och intern likströmsförsörjning att utredas och demonstreras i en enfamiljsvilla, skriver RISE, Research Institute of Sweden.

Huset de talar om är det hus institutet har i Borås som används för att just testa hur olika typer av produkter samverkar i en så äkta hemmiljö som möjligt. Där kommer systemet att installeras och testköras under fyra års tid.

- Det är först när de olika komponenterna och delsystemen sätts ihop till en fungerande helhet som man verkligen kan se hur de samverkar under verkliga förhållanden. Projektet kommer även visa vilka förutsättningar som ger lönsamhet, säger Patrik Ollas, projektledare för projektet hos RISE.

Det testas där tillsammans med andra produkter anpassade för likströmsdrift.

– I och med solcellernas och elbilarnas ankomst, så kommer våra byggnader att bli små energihubbar i elnätet. Det finns stora fördelar att gå över till likströmsmatning eftersom allt arbetar från ett likströmsled, säger professor Torbjörn Thiringer på Chalmers Elektroteknik, som är en av projektdeltagarna.

Målsättningen är att man ska öka marknaden för solel och solelsystem. Idag utgör solel bara 0,1 procent av den svenska elproduktionen och även om det ökar så är det från en mycket låg nivå. Forskarna hoppas hitta system som får fart på utvecklingen.

- Vi har stora förhoppningar att forskningsresultaten ska ge ökad kunskap och ett värde för många olika aktörer, säger Patrik Ollas.