RISE: Möjligt att minska energiförluster vid solel med 30 procent

Solceller på ett tak.

Solceller på ett tak. Foto: EON

Solelanläggningar tillvaratar energin bättre om du använder likström visar nya forskningsresultat från RISE.

Genom att gå över till likström kan man minska energiförlusterna hos solel med 30 procent, detta visar nya data som forskningsinstitutet RISE tagit fram. De konstaterar även att energin som kommer från solelanläggningen är likström, och likaså drivs prylarna i hemmet av likström. Problemet är att distributionen av el görs via växelström.

- Genom att övergå till likströmsförsörjning i byggnader som har solel som energikälla kan man minska energiförlusterna. Med likströmsförsörjning minskar antalet omvandlingar, och på så vis nyttjas både den genererade och lagrade solenergin på ett bättre sätt. Energiförlusterna kan minska med nästan 30 procent jämfört med ett motsvarande system i växelström, säger Patrik Ollas, industridoktorand hos RISE.

Forskningen har bland annat utförts i institutets forskningsvilla i Borås. Där satte man upp ett demonstrationssystem med likström bestående av solel, batterilager och likströmsförsörjda laster.

- Likströmsinstallation som denna är fortfarande unika i Sverige och detta var ett försök att öka intresset. Sedan driftsättningen i april 2018 har vi haft ett 20-tal olika grupper här på besök med allt ifrån studenter, forskare till industrin, säger Patrik Ollas.

Man har nu dragit igång fler forskningsprojekt där man ska titta vidare på potentialen för likström.