Ekonomi

Energiskatten flyttas snart till elnätsfakturan

1 januari träder beslutet om flyttad energiskatt i kraft.

1 januari träder beslutet om flyttad energiskatt i kraft. Foto: Vattenfall.

Energiskatten flyttas från elhandelsfakturan till elnätsfakturan i januari.

Från och med januari kommer elfakturan från ditt elhandelsbolag att se lite billigare ut, medan elnätsfakturan blir lite dyrare. Det beror på att riksdagen tidigare klubbat igenom en flytt av energiskatten till elnätsföretagen, och att den ändringen nu träder i kraft.

Bakgrunden till flytten är delvis att elhandelsföretagen fått allt sämre möjlighet att kontrollera och följa sina kunder på de lokala marknaderna vilket påverkar redovisningen av elskatten. Men det finns också ett par andra skäl.

- Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige anses ha framställt den elektriska kraften och kan därmed själv bli skattskyldig. De konsekvenser detta får för utländska aktörer undviker man om elnätsföretagen i stället blir skattskyldiga. Även språkliga skäl talar för att den som är skattskyldig för elskatt bör finnas i det land där skatten tas ut. Genom att låta elnätsföretagen bli skattskyldiga, blir det också fråga om ett mer begränsat antal skattskyldiga, skriver regeringen i en budgetproposition.

Beslutet om att flytta energiskatten togs redan 2016 i samband med en rad andra förändringar. Men det är först 1 januari 2018 som det börjar att gälla.