Energideklaration vid nybygge och försäljning

Energideklaration vid nybygge och försäljning

Snart ska den som säljer huset eller bygger nytt visa upp en energideklaration. Här får du reda på vad du ska tänka på.

Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Det är bakgrunden till att hus som byggs och säljs ska energideklareras från och med den 1 januari 2009. Syftet är att sänka energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Det finns mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen.

Kravet är att man räknar ut en energiprestanda för byggnaden just för tillfället. Det är upp till dig som äger huset om du vill förbättra husets energiprestanda eller inte.

VVS-konsulten Björn Lovén har nyligen certifierat sig för att utföra energideklarationer för byggnader.

Björn Lovén
Björn Lovén
– Om det visar sig att husets energiförbrukning är högre än normalt tar jag upp en dialog med kunden om han vill ha en djupare analys för att se om det finns möjlighet att genomföra energibesparande åtgärder eller inte, säger Björn Lovén. Om Björn ska göra en djupare analys krävs ett besök på plats och då tillkommer det ett timarvode för det.

Enligt Björn Lovéns erfarenhet är den vanligaste och största energiboven ofrivilliga värmeläckage, sk köldbryggor.
– Det är t ex vanligt att snickaren missat eller hoppat över att isolera en spalt vid fönsterinsättningen, där det sedan blåser in kall luft, berättar Björn Lovén.

När energiexperten ska göra en djupare analys av ett hus kan han använda sig av en värmekamera och
gör en sk termografering, som visar var värmeläckaget finns. Oftast handlar det om byggfusk eller att isoleringen ramlat ner i fasaden.
Det kan också handla om att lämna förslag till energieffektiva åtgärder som t ex att installera nytt ventilationssystem med återvinning, någon form av värmepump eller kanske ett förslag med solenergi.

Den obligatoriska energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan såsom Swedac. För att ett företag ska kunna bli ackrediterat måste det finnas en certifierad energiexpert. Du kan söka fram en ackrediterad energiexpert i SWEDACs databas

– Energideklarationen är ett dokument som bl a visar vilken energiprestanda ditt hus har dvs energiförbrukning per kvm A-temp.
A-temp ytan är den yta i byggnaden som värms upp till 10°C eller mer.
Energiprestanda bestäms som förhållandet mellan A-temp och energiförbrukning och uttrycks i kWh/m2 och år.

För att kunna räkna ut ditt hus energiprestanda måste energiexperten få tillgång till information om huset.

Förbered dig innan mötet genom att plocka fram de här uppgifterna:

– Fastighetsbeteckning
– Ritningar över byggnad och installationer
– Nybyggnadsår
– Gjorda förbättringar
– Isolering, typ och tjocklek
– Golvarea som är uppvärmd över 10 grader C
– Fönster, typ och area
– Ventilationssystem
– Inomhustemperatur
– Byggnadens energianvändning det senaste året
– Om radonmätning är gjord, värde och tidpunkt

Läs mer:

Boverket
SWEDAC