Energi

Elhandlare får dryga böter

Energimarknadsinspektionen begär 400 000 kronor i vite för ej åtgärdade brister.

Elhandlaren 220 Energi har inte åtgärdat alla de brister som Energimarknadsinspektionen fann i höstas, och myndigheten vill nu att företaget betalar ett vite på 400 000 kronor.

- Höstens tillsynsinsatser visade att 220 Energi inte följde vissa av de konsumentrelaterade bestämmelserna i ellagen. Bland annat hade företaget bristande rutiner för hantering av klagomål från konsumenter och bristande information till sina kunder såväl i avtalet som på faktura och webbplats. Företaget tillämpade även förskottsdebitering samt tog ut en fakturaavgift, vilket inte är tillåtet enligt ellagen, säger Sara Sundberg, chef på Energimarknadsinspektionens avdelning konsumenträtt.

Beloppet som elhandlaren fått i vite, 400 000 kronor, bygger på ett månadsbelopp på 200 000 kronor som myndigheten förelade elhandlaren att betala ifall bristerna inte åtgärdades inom fyra veckor. Detta var i slutet av oktober.

Då åtgärderna inte fullföljts i den utsträckning som Energimarknadsinspektion önskat, ansöker myndigheten nu hos förvaltningsrätten om att få vitet utdömt. 

- Ellagens konsumentbestämmelser har ett tydligt syfte, att stärka konsumenterna på elmarknaden. Det därför mycket allvarligt att som 220 Energi bryta mot dessa regler. Det drabbar enskilda konsumenter och det skadar förtroendet för elmarknaden, säger Sara Sundberg.