Boverkets beslut om Mollepannan kan ha byggt på fel panna

Den testade vedpannan som fått försäljningsförbud kan vara en annan än den som nämns.

Förra veckan utfärdade Boverket försäljningsförbud för vedpannan Molle 35 och beslutade att alla sålda exemplar ska återkallas, detta efter att ett test visat att den inte klarar gränsvärdena för organiskt bundet kol. Men när Helahalsningland.se talar med personerna bakom Mollepannan visar det sig att det kan ha skett en förväxling.

Enligt dem håller de på att utveckla en ny version av Molle 35, en med rökgasfläkt. Den är inte helt klar ännu och fler tester krävs. Således fick Energimyndigheten möjlighet att testa den.

– Jag har påtalat, vid flera tillfällen, att det står Molle 35 på plåten fortfarande men att det här rör sig om en ny panna. Jag har föreslagit att den ska kallas exempelvis Molle 35 med fläkt i testerna, men det har tydligen inte blivit så. Varför vet jag inte, säger Alf Molin, Mollepannan.

När Boverket konfronteras med uppgifterna säger de först att vedpannan inte uppnått gränsvärdena, men att om det är fel panna så är det såklart något de måste tala med företaget om. Samt att märkningen i så fall måste bli bättre.