Träpanel i badrum

Pärlspont på väggen kan ge den rätta gamla känslan i badrummet.

Pärlspont på väggen kan ge den rätta gamla känslan i badrummet. Foto: Ludvig Eskilsson

Att sätta träpanel i badrummet ger både rumskänsla och för tankarna till sekelskiftet. Det gäller dock att sätta upp och placera den rätt så att man inte får problem med fuktskador.

– Jag har själv pärlspont i badrummet och den lösningen har fungerat i tio år. Däremot har jag inte pärlspont i badrummet i duschplatsen. Ytterst handlar det om att säkerställa funktion och följa anvisningar för tätskikt. Observera att det faktum att jag har pärlspont i mitt badrum, inte har något alls med GVKs branschregler att göra, utan är utformat efter Boverkets krav, säger Johan Aspelin, hos GVK- AB Svensk Våtrumskontroll.

Hur man monterar träpanelen fuktsäkert finns det ingen direkt guide på. Det som är viktigt är att träet har möjlighet att torka igen om det utsätts för fukt. Vissa väljer att måla framtill och skapa en luftspalt baktill så att träet kan andas. Andra har materialet trärent. 

Vissa limmar upp konstruktionen medan andra fäster det med skruv. Det som de har gemensamt är att de inte placerar det på väggar där det kan utsättas för vatten, exempelvis i duschen eller vid badkar.

– Observera att man inte kan montera träsponten så att man punkterar tätskiktet bakom träet, säger Johan.

Panel i badrum från Kvänum
Badrumsinredning från Kvänum.

Byggregler och träpanel i badrum

Frågan är hur träpanel i badrum påverkar försäkringen vid eventuella skador. Branschreglerna omfattar inte träpanel i badrum. Det innebär att det inte finns några testade konstruktioner som är godkända i just branschreglerna. 

Ska du sätta upp träpanel i badrummet måste du med andra ord luta dig mot Boverkets byggregler (BBR). Dessa utgår inte från materialval, utan från funktion. 

– Bara för att ett utförande inte finns beskrivet i branschreglerna betyder det inte att det inte går att utföra. Allt man gör i förhållande till konsumenter måste dock vara fackmässigt utfört och det visar man till exempel genom fuktsäkerhetsprojektering, ett tekniskt underlag. Boverket reglerar inte tekniska lösningar utan talar om vilken funktion som gäller. All teknisk innovation skulle stanna om man bara fick utföras vissa konstruktioner, däremot måste man säkerställa funktion, säger Johan Aspelin.

Badrumsinredning från Kvänum
Badrumsinredning från Kvänum.

Försäkringsbolagen om träpanel i badrummet

Vattenskada i badrum är dyrt att åtgärda. Därför är det viktigt att ditt badrum uppfyller alla regler och krav så att du har rätt till ersättning om olyckan skulle vara framme. Enligt både Länsförsäkringar och Trygg Hansa är det bäst att följa branschorganisationernas branschregler, då slipper du själv argumentera för att den lösning du valt är en säker sådan.

Väljer du ändå att sätta upp träpanel måste du själv - vid en eventuell skada - kunna bevisa att din lösning följer BBR. Alla försäkringsbolag har dock olika villkor och vill du då ha träpanel i badrummet är det viktigt att du kontaktar just ditt försäkringsbolag för att se hur de ställer sig till din lösning. 

Så här säger exempelvis Trygg-Hansa:

– Jag skulle säga att vi sannolikt inte ersätter en skada om badrummet byggts på annat sätt än vid tidpunkten gällande branschregler. Dessa branschregler gäller i dag våtrumsmatta och keramiska material. Där vet vi hur dessa ska monteras för att badrummet ska bli tätt. Om det visar sig att kunden satt upp andra material, är det kunden som – utifrån BBR– har bevisbördan för att badrummet byggts på ett sätt som göra att det håller tätt. Jag menar att det kan bli svårt för en kund att visa det, säger Håkan Franzén.