Energi, Värme

Borrhålstvist i högsta instans

Ett borrhål efter borrning för bergvärme orsakar översvämmade trädgårdar.

Ingeborg Rehnström och hennes grannar i Mölle i Helsingborg fick en otrevlig överraskning i samband med att grannen borrat efter bergvärme, plötsligt började deras trädgårdar förvandlas till sumpmark.

– Jag har dränerat och lagt ut platonmattor runt huset. Men bekymret ligger däruppe och måste åtgärdas. Vattnet måste sluta rinna, säger Ingeborg Rehnström till Hd.se.

En annan granne har löst problemen genom att skaffa två vattenpumpar som står och pumpar ut vattnet dygnet runt. Så här har det varit i tio år, ända sedan problemen började. Men än är det inte över. Tvisten drivs nu på två håll, dels civilrättsligt mot grannen och dels är ärendet mot kommunen överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Problemet är att de måste kunna bevisa att det faktiskt är brunnen som är orsaken till att grannarnas trädgårdar fylls med vatten, och det finns experter både för ena och andra sidan. Kommunen avråder numera från borrning efter bergvärme i Mölle eftersom det kan orsaka problem med grundvattnet hos fastigheter som ligger lägre än den där borrningen utförs, men denna avrådan kom till först efter att problemet uppstod hos Ingeborg och hennes grannar. 

Nu hoppas Ingeborg Rehnström att Mark- och miljööverdomstolen ska hjälpa henne att få kommunen att täta brunnen så att problemen upphör.