Utredning inledd mot politikern som hyrde makens lägenhet

En bedrägeriutredning har inletts mot den politiker som hyrde sin makes lägenhet och fick ersättning för detta.

Härvan med politikern som hyrde sin makes lägenhet tusentals kronor dyrare än den egentliga avgiften, och lät skattebetalarna stå för större delen av notan, fortsätter. För en kort tid sedan fick hon veta att hon skulle få betala tillbaka en stor del av pengarna. Nu meddelar åklagaren - som undersökt om det är aktuellt att öppna en bedrägeriutredning mot henne - att en sådan har inletts.

Dock har de ännu ingen konkret brottsmisstanke. Man är också förtegen om utredningen.

– Med hänsyn till sekretess kan jag inte berätta vad som ligger till grund för mitt beslut att inleda förundersökning, eftersom det skulle riskera att skada brottsutredningen. Av samma skäl kan jag heller inte berätta vilka utredningsåtgärder som nu inledningsvis ska vidtas, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck vid Särskilda åklagarkammaren.

Läs mer

Politiker får betala tillbaka för makes lägenhet