Uppåt för huspriserna men mer försiktig prognos framöver

Huspriserna rör sig uppåt.

Huspriserna rör sig uppåt. Foto: Byggahus.se

Huspriserna steg under första kvartalet i år, men mäklarna ser en dämpad bostadsmarknad kvartal två.

Huspriserna steg i genomsnitt två procent under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet i fjol, detta visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Samtidigt sjunk priserna på fritidshus.

- Enligt SCB:s fastighetsprisindex för fritidshus på riksnivå, så sjönk priserna med 6 procent under första kvartalet 2020, jämfört med kvartalet innan. Det genomsnittliga priset i landet för ett fritidshus var drygt 2,1 miljoner kronor under första kvartalet, skriver SCB. 

Detta kan jämföras med genomsnittspriset på småhus som ligger på 3,3 miljoner kronor. I storstadsområdena spänner det från 4,1-5,9 miljoner kronor.

Samtidigt spår mäklarna i storstäderna en prisnedgång eller stillastående priser framöver. Mäklarna i Malmö och Göteborg är generellt sett mer positiva än de i Stockholm. I Stockholm tror en majoritet på sjunkande huspriser under kvartal två, medan majoriteten i Malmö och Göteborg tror på stillastående priser.

Vidare tror man att huspriserna kommer att stå sig bättre än priserna på bostadsrätter.

- Den som köper hus kan många gånger delfinansiera sitt nästa bostadsköp med vinsten från en tidigare försäljning. De äldre husköparna har också kommit längre i sina respektive yrkesliv vilket sannolikt gör dem mer trygga. Det sker fler transaktioner på bostadsrättsmarknaden än på husmarknaden, vilket bidrar till en mer rörlig marknad både uppåt och nedåt. Att många bostadsrättsköpare är yngre tror jag påverkar prognosen för den bostadsformen mer negativt just nu, säger Claudia Wörmann, SBAB.