Grannar slåss för att slippa flerfamiljshus i husområde

Flerfamiljshuset är planerat att byggas på en tomt i Rönninge, men de boende vill stoppa det.

Flerfamiljshuset är planerat att byggas på en tomt i Rönninge, men de boende vill stoppa det. Foto: Google Maps

För andra gången river nu mark- och miljödomstolen upp ett bygglov för flerfamiljshus i Rönninge.

Husägare i Rönninge har haft flera turer i domstol efter att ett fastighetsbolag beslutat att bygga ett flerfamiljshus på en tomt där det tidigare låg ett småhus. Kommunen har vid två tillfällen beviljat bygglov, men bägge har rivits upp i domstol - nu senast i mark- och miljödomstolen.

Grannarna har således överklagat bygglovet för flerfamiljshuset vid två tillfällen, bägge gångerna på grund av att de anser att det beviljats på felaktig grund.

Efter första gången bygglovet revs upp valde fastighetsbolaget att skala ner projektet till färre lägenheter och färre parkeringsplatser. Detta fick man återigen bygglov för av kommunen. Men därefter avslag i länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.

– Det känns ju såklart positivt att även de slår fast den linje som vi har hävdat hela tiden – att bygglov har beviljats på felaktiga grunder, säger Daniel Wladis, boende i området, till tidningen Mitti.

Denna gången har fastighetsbolaget Carl Ek Fastigheter överklagat till mark- och miljööverdomstolen i hopp om att få rätt där.