Två sätt att få växterna att trivas i din trädgård

Två sätt att få växterna att trivas i din trädgård

Växtzon och jordmån är två viktiga faktorer att ta i beaktande när du skapar din trädgård. Har du koll på dessa har du också kontroll över tillståndet på din trädgård.

När du ska välja plantor, buskar, träd och annan växtlighet är det viktigt att de trivs i din trädgård. Du vill förmodligen att de ska vara friska och vackra, växa sig starka och vara motståndskraftiga mot sjukdomar och skadeangrepp. Ju bättre förhållanden du ger dem desto bättre kommer de att må.

Vatten, näring och solljus är det din växtlighet lever av. Får de tillräckligt av varje kommer de att må bra och trivas. Men för att du ska kunna anpassa detta efter växtens behov finns det två termer du bör lära dig och använda dig av när du planerar trädgård, det är växtzon och jordmån. Har du koll på vilken växtzon du bor i, vilka växtzoner som finns i din trädgård och vilken jordmån du har att arbeta med så vet du också exakt vilka växter som kommer att älska din trädgård.

Bestäm din zon
Växtzon, eller odlingszon som det också kallas, syftar till områdesindelningar i Sverige, deras klimat och vilka växter som trivs i dessa områden. När du köper vedartade växter kan du se vilken zon de trivs i, vet du då också vilka zoner det finns i din trädgård kan du köpa växter som kommer att trivas med klimatet där.

Riksförbundet Svensk Trädgård har delat in Sverige i totalt nio växtzoner, eller snarare åtta växtzoner och en fjällregion. Zonerna börjar med zon ett i södra Sverige och slutar med zon åtta och fjällregion i mellersta och norra Sverige. För en mer exakt indelning och för att se vilken zon du bor i bör du ta en titt på bilden.

Men även om du bor i en viss zon så kan du ha flera zoner i din trädgård.

- Man har ofta tre zoner i sin trädgård eftersom alla tomter har ett köldhål och en söderhörna. Bor du då i zon två men har ett väldränerat, vindskyddat hörn av tomten i söderläge kan du välja växter för en zon lägre, ett så kallat zonknäckarläge, säger Cajsa Jacobsson som är trädgårdsdesigner och driver företaget Form och Funktion.

Detsamma gäller för motsatt förhållande, i ett blåsigt, dåligt dränerat måste du välja buskar och träd för en zon högre.

'

växtzoner

Titta efter din stad på kartan för att se vilken växtzon du bor i. 

Vikten av att veta sin jordmån
Dock kan du inte bara gå efter växtzon när du planerar trädgård, du bör även kolla upp vilka markförhållanden du har och hur många soltimmar det är på platsen.

- Gräv lite och se efter om det till exempel är lerjord eller sandig jord, kolla hur solen förhåller sig till området under dagen, ta reda på hur väldränerat det är. Det sistnämnda ser du ofta efter att det regnat. Rinner vattnet bort fort, ligger det kvar på ytan länge eller är jorden blöt och lerig länge? Du kan även kolla upp vilket ph jorden har om du vill, säger Cajsa Jacobsson.

Är du riktigt vetgirig kan du skicka in ett jordanalysprov. Det kan du sedan ta med dig till din lokala handelsträdgård och visa upp för dem för att därefter diskutera vilka växter som skulle passa, men för många är detta nog överkurs. Har du bara koll på dränering, soltimmar och vilken slags jord det är i din trädgård kommer du långt.