Stort intresse för gratistomterna

Det fanns ett större intresse för gratistomterna i Nordmaling än vad som först verkade troligt, totalt var det cirka 3 000 intressenter som hörde av sig till kommunen.

Stort intresse för gratistomterna

Det inkom trots allt ett ganska stort gäng ansökningar från människor som hoppades att få vara en av de som tilldelas 1 av de 100 gratis tomter i Nordmaling som kommunen ger bort, detta i utbyte mot att ett hus uppförs på tomten inom 5 år. I mars kunde vi rapportera att inte en enda ansökan dykt upp hos kommunen. Men totalt slutade antalet alltså på 3 000 stycken. Dock är det endast 200-300 stycken av dessa som anses intressanta enligt Västerbottens-Kurirens uppgifter.

I höst kommer tomterna att börja delas ut till de sökande som anses vara mest lämpliga.