Trädgård

Vad kostar stensättning?

Nylagda plattor runt poolen.

Nylagda plattor runt poolen. Foto: Marlén Eskilsson

Stensättning i trädgården kan vara en dyr historia, men priset varierar mycket. Här går vi igenom de olika delmomenten som normalt ingår och ger ett exempel på vad det kan kosta att lägga marksten på en 70 kvadratmeter stor yta.

Att lägga sten i trädgården brukar vara dyrt, i alla fall om du inte gör jobbet själv. Det kan också skilja sig mycket åt vad som behöver göras vid stensättningen. Olika lokala förutsättningar, olika typer av sten och hur den ska läggas gör att priset på stensättning varierar mycket.

Här går vi igenom de delmoment och kostnadsposter som normalt ingår och det gör vi genom att utgå ifrån en offert. Det handlar om att lägga marksten på en 70 kvadratmeter stor yta. Det ingår även schaktarbete samt grundläggning för marksten med bärlager och makadam som komprimeras.

Den fina schakten planeras ut på gräsmattan utanför markstenen och den övriga transporteras till deponi. Markstenen är beräknad med en grå tumlad traditionell marksten.

Följande ingår också i det här priset på stensättning:

  • Flytt av större sten samt uppläggning av dessa i anslutning till markstenen.
  • 3 st runddelar i markstenen kapas och läggs i samma nivå som markstenen - diameter på cirklar ca 60 cm.
  • Matjord återställs samt gräsfrö på den ytan som fyllts ut och jämnats till
  • Inkörsel av maskiner sker på framsidan och på gräsmattan läggs skivor för att minska marktrycket.

Totalt pris stensättning: 96 510 kronor 

Pris stensättning per kvm: 1 380 kr

Delsummor
Arbete: 67 365 kr
Material: 29 145 kr
Totalt: 96 510 kr

Arbetsfördelning
Schaktning och fyllnad: 17 timmar, á 900 kr/h
Stensättning: 66 timmar, a 600 kr/h
Övrigt: 12 465 kr

Material
Bärlager: 3 315 kr
Makadam: 3 500 kr
Plattor: 17 430 kr
Fog: 4 900 kr
Slutsumma material: 29 145 kr

Förarbete när du sätter sten

Innan arbetet med stensättningen sätter igång måste underlaget förberedas och jämnas till. De steg som ingår är schaktning, uppfyllnad med bärlager och makadam och därefter paddning och stockning. Ytan ska grävas ut, fyllas upp med passande material, materialet ska komprimeras och därefter ska ytan jämnas till.

Det som kan påverka priset i denna del är bland annat hur mycket schaktning som krävs. Måste det schaktas mycket innebär det både fler arbetstimmar med grävmaskin och mer makadam i schaktområdet. Bägge dessa moment ger prispåslag.

Storleken på ytan som ska stensättas påverkar också priset. Ju större yta desto högre totalpris. Men å andra sidan kan stora ytor ge ett lägre kvadratmeterpris vilket också bör vägas in.

Markförhållandena påverkar också priset på när du sätter sten.

– På gräsmatta bör man schakta bort 25-30 centimeter beroende på materialet i jorden, vid ren matjord bör man hålla 30 cm. Sedan lägger man fiberduk i botten och därefter bärlager som man komprimerar. Är det asfalterad uppfart eller plattor sedan tidigare på uppfarten och man ser att det är sättningar måste man gardera sig som anläggare och gräva ut ordentligt för att få ett bra underlag, säger Erik på VTA AB.

Förarbete vid stensättning

Förarbetet är ofta det som tar mest tid. Foto: Marlén Eskilsson

Att lägga stenen

När underlaget är förberett, med hänsyn till den stensort du valt, är det dags för stensättningen. Stensättaren tar då stenarna och placerar dem på underlaget i den formation du vill ha dem. Stenarna kapas vid behov. När mönstret är på plats paddas ytan.

Priset på stensättningen påverkas av ett flertal faktorer. Dels beror det såklart på vilken sten du valt. En gatsten av granit är betydligt dyrare än en betongplatta.

– Byasten är populärt här i Karlskrona. Den är ganska billig och dessutom enkel att lägga. Byasten är egentligen en tumlad betongplatta, och den kostar omkring 200 kronor per kvadratmeter exklusive arbetet. En gatsten av granit ligger istället uppemot 1 000 kronor per kvadratmeter utan läggning inräknat, säger Erik Göransson.

Priset på sten kan även skilja en del inom ett och samma material, offerdalsskiffer är till exempel dyrare än vanlig skiffer.

– Det handlar om hur stenarna har behandlats. Har de struktur på ovansidan, är de tumlade, har de behandlats för att få en särskild färg? Det finns mycket som påverkar den slutgiltiga prissättningen. 

Stadsbyggarna Syd sätter sten i trädgården
Stadsbyggarna Syd AB lägger betongplattor. Foto: Per Eskilsson

Andra delar som påverkar priset på stensättning är stenens storlek och tjocklek, och självklart även den formation du valt. Standard är en rektangulär yta med förskjuten sten som byggs upp av en stensort där varje sten är exakt lika stor och tjock, den går ganska fort att lägga. Medan en yta som exempelvis är rund, eller en smal krokig gång - där stenarna dessutom är olika tjocka och ojämna - innebär betydligt mer arbetstid för stensättaren. Denne måste då utföra mer kapning och det ställer högre krav på arbetet med underlaget för att stenarna ska hamna på samma höjd i slutändan.

– Gatsten innebär till exempel mycket mer handarbete och det är inte alla som har kunskapen att lägga dem. Stenarna kan vara lite ojämna vilket ställer krav på precision. Det är dessutom små stenar vilket gör att det tar längre tid. Ska du ha dem i båge måste stenarna också klyvas. Gatsten klyver du med huggmejsel och slägga, till skillnad från en betongsten som du snabbt kan kapa med motorkap, bordskap eller stenklipp, förklarar Erik Göransson.

Bra att tänka på är också att uppfarter kräver tjockare stenar för att de ska klara av den tuffa belastningen. Stenar anpassade för uppfarter är således lite dyrare än tunnare stenar avsedda för uteplatsen eller trädgårdsgången. 

– Jag skulle dock alltid välja en sten som är minst fem centimeter tjock för stabilitetens skull, tipsar Erik.

Betongplattor och smågatsten

Fog när du sätter sten

Sista steget i stensättningen är fogen. Stenarna ska ligga tätt intill varandra men det måste vara någon form av fog emellan för att de inte ska skava mot varandra och ta skada. Om inte stenarna ligger på en plan yta och är konstruerade för att ligga dikt varandra.

Det som påverkar priset när det kommer till fog är främst om den är ogräshämmande eller ej.

– Ogräshämmande fogar man kan anlägga för att slippa ogräs och myror, säger Erik Göransson.

Han rekommenderar ogräshämmande fog vid stensättning. Han förklarar att den billigare varianten natursand/stenmjöl inte håller lika länge eftersom det börjar växa ogräs i den och för att den påverkas mer av regnvattnet och då riskerar rinna iväg.

– Ska man räkna med tiden man lägger på att rensa ogräs så vinner man nog i långa loppet på att foga med ogräshämmande fog. Räknar man 10 kvm byasten kostar det ungefär 700-800 kr/10 kvm inklusive fog och arbete, medan stenmjöl i stort sett bara kostar arbete så då blir material och arbete 200 kr/10 kvm, säger Erik.

Den ogräshämmande fogen binder dessutom stenen så att den ligger stabilt.