Förväxlade jordmassor kan leda till miljonböter

Förväxlade jordmassor kan leda till miljonböter

Jord innehållandes cancerframkallande ämnen hamnade av misstag i trädgårdar när byggföretaget JM byggde hus i Lomma för fem år sedan. Nu har de insett sitt misstag.

För fem år sedan byggde byggföretaget JM hus på gammal industrimark i Lomma. Eftersom marken tillhört en eternitfabrik var jorden förorenad och således sorterades den efter hur förorenad den var. Men någonstans under arbetet gick det fel och jordmassor förväxlades så att förorenade blandades med rena. Nu riskerar byggföretaget miljonbelopp i böter om de fälls i miljö- och arbetsdomstolen.

Egentligen skulle den förorenade jorden ha legat under husen eftersom den innehåller cancerframkallande ämnen. Miljöchefen i Lomma, Jeanette Schlaucher, säger till SVT att det inte är farligt att gå på jorden men att de som bor där inte bör odla och bruka den.