Telia rekommenderas betala skadestånd till husägare efter kabelbråk

En husägare och Telia har varit i tvist gällande tillvägagångssättet vid installation av fiber på husägarens fastighet.

När Telia Company AB installerade fiber i ett hus på Djursholm fäste de en kabel på fasaden. Kabeln ledde till en konflikt mellan husägaren och företaget, där husägaren menade på att hon som ensam ägare till huset aldrig godkänt projekteringsunderlaget. Istället hade hennes sambo skrivit under. Han äger dock inte huset, och har även alzheimers vilket gör att han inte minns huruvida han tagit del av något avtal.

Husägaren vill ha skadestånd för renovering av fasaden. Telia Company AB tycker istället att de inte har gjort något fel. Företaget säger att det är husägaren - alltså kvinnan - som skrivit under. Samt att det fanns tydliga bilder i projekteringsunderlaget som visade hur installationen skulle gå till och därmed även den kabel som de träter om.

Husägaren har valt att anmäla företaget till Allmänna Reklamationsnämnden. I ett svar på anmälan skriver företaget så här:

- Kontrollpunkt 11 och projekteringsbild 1 visar att kabel kommer att gå ned längst tak ner till fasadbox. Detta har NN godkänt. Enligt de allmänna villkoren ansvarar fastighetsägaren för eventuell återställning av ytskikt. Arbetet är korrekt utfört och i enlighet med projekteringsunderlaget. Om det inte är NN som har skrivit under projekteringsunderlaget så behöver hon göra en anmälan angående urkundsförfalskning.

Allmänna Reklamationsnämnden anser det dock bevisat att det inte är kvinnan som skrivit under. Därmed gäller inte projekteringsunderlaget. Man finner också den begärda summan på 16 000 kronor, för att återställa fasaden, rimlig. Telia Company AB rekommenderas därför att betala detta till husägaren.