Svenskt Trä lanserar nya digitala verktyg för beräkningar

Trärådhuset.

Trärådhuset. Foto: Svenskt Trä.

Nya beräkningsverktyg gör det enklare att dimensionera.

Ska du bygga en takstol eller beräkna arean för ett golv? Svenskt Trä har länge haft Trärådhuset, en samlingsplats för digitala tjänster för den som ska bygga i trä, och dessa har precis uppdaterats med nya applikationer.

- De allra senaste hjälpmedlen i webbapplikationen är nya funktioner inom area-, mantelarea-, volym- och vinkelberäkningar samt taklutningar. Med dessa verktyg kan till exempel arean för ett nytt golv eller längden på en överram till en takstol beräknas, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

De har även justerat sina applikationer utifrån Boverkets ändrade anvisningar för solfångare, uppstickande byggdel, burspråk och balkong.