Forskning: Värsta robotgräsklipparna för igelkottar

Forskare har testat och graderat 18 robotgräsklippare efter hur stor skada de orsakar på igelkottar.

Så placerade sig robotgräsklipparna i förhållande till skaderisk på igelkottar.

Så placerade sig robotgräsklipparna i förhållande till skaderisk på igelkottar. Tabell: Wildlife Conservation at a Garden Level: The Effect of Robotic Lawn Mowers on European Hedgehogs (Erinaceus europaeus)

Robotgräsklippares skada på igelkottar är ett omdebatterat ämne. Igelkottar rullar ihop sig vid fara, och lever samtidigt nära inpå människor, vilket gör robotgräsklippare till en av deras svurna fiender. Man tror dessutom att en av anledningarna till att populationen minskar är för att antalet robotgräsklippare ökar. Ny forskning visar dock att olika robotgräsklippare utgör olika stor fara. Vissa skadar igelkottar mer ofta, och värre, än andra. Ett par robotgräsklippare i testet orsakade ingen skada alls i flera av försöken. Medan det hos andra modeller alltid uppstod skada och ordentlig sådan.

- Vi upptäckte att det finns vissa tekniska egenskaper som hänger ihop med lägre skaderisk. Dessa egenskaper är: pivotknivar, hasplåt och framhjulsdrift. Med utgångspunkt i resultatet av vår undersökning så uppmanar vi tillverkarna att samarbeta med forskningen för att framgent förbättra säkerheten för igelkottar och andra vilda djur, säger doktor Sophie Lund Rasmussen vid Aalborg Universitet, en av forskarna bakom studien. 

Orsaken till att pivotknivar är bättre än fast kniv förklaras med att den fasta kniven inte kan vika undan när den träffar större objekt än gräs. Pivotkniven kan rotera in i disken, medan den fasta kniven blir kvar i sin bestämda position.

Forskningen utfördes på redan döda igelkottar. Man lät robotgräsklippare av olika märken och modeller krocka med dessa upprepade gånger för att se huruvida det uppstod skada, och i så fall hur allvarlig den skadan var. 

I samtliga fall uppstod fysisk interaktion mellan igelkotten och robotgräsklipparen, men i vissa fall uppstod ingen skada, eller så pass liten skada att igelkotten skulle ha överlevt och mått helt bra direkt efteråt. Dessa skador klassades som kategori 0-2. I andra fall skulle skadan ha varit direkt dödlig, eller dödlig om igelkotten inte får vård - kategori 4. Däremellan finns skador i kategori 3, vilken innebär att igelkotten fått en skada men denna har inte brutit igenom hudlagret.  

Den robotgräsklippare som orsakade minst skada på igelkottarna var Gardena Sileno Life. Samtliga skador från denna hamnade i den första kategorin, och igelkotten skulle därmed ha överlevt och inte mått fysiskt dåligt av interaktionen efteråt. Dock, skriver forskarna, så har den ju fortfarande kört in i igelkotten vilket fortfarande är att betrakta som negativt för djuret. Det är däremot den enda robotgräsklipparen som i samtliga fall hamnade i kategori 0-2.

Andra robotgräsklippare som orsakade liten till mycket liten skada på igelkottar var Husqvarna Automower 105 och Husqvarna Automower 315X.

Sämst i testet var Stiga Autoclip 530 SG, Honda Miimo HRM 3000 och AL-KO Robolinho 1150. 

Totalt ingick 18 modeller i testet och varje robot testades 12 gånger. Igelkottarna hade delats in i fyra viktklasser och robotarna testades på varje viktklass. Igelkottarna placerades även i tre olika positioner för att efterlikna verkliga förhållanden.

Studiens namn: Wildlife Conservation at a Garden Level: The Effect of Robotic Lawn Mowers on European Hedgehogs (Erinaceus europaeus)