Så många fastigheter bytte ägare i fjol

Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende, nominella priser, index 2000=100

Fastighetsprisindex för småhus för permanentboende, nominella priser, index 2000=100 Grafik: SCB

Statistiska Centralbyrån har undersökt hur många lagfarter som beviljades 2019 och hur prisutvecklingen sett ut i Sverige kontra våra nordiska grannländer.

Förra året bytte fler fastigheter ägare än året före, detta visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån. Totalt beviljades 141 000 lagfarter, vilket är 6 000 fler än 2018. Bortser man från fusioner, arv och gåvor var siffran 105 000.

Man kan också se att det under samma år genomfördes 56 298 marknadsmässiga köp av småhus för permanentboende. Siffrorna visar då på en 60-procentig prisutveckling i Sverige under de sista 10 åren, vilket är ungefär samma som i Norge.

Danmark och Finland har haft en betydligt lägre prisutveckling. I Danmark är samma siffra 26 procent och i Finland endast 4 procent.

Ser man istället till det senaste året har prisutvecklingen för småhus för permanentboende i de nordiska länderna varierat från -1 procent till +3 procent.