Stark byggmarknad i fjol trots pandemin

Både bostäder och renovering stod emot de negativa krafterna från pandemin bra under förra året.

Totala byggmarknaden ink. prognos för 2021-2023. Investeringarna visas i mdkr, fasta priser.

Totala byggmarknaden ink. prognos för 2021-2023. Investeringarna visas i mdkr, fasta priser. Grafik: Prognoscentret

Trots att marknaden tvärnitade under våren 2020 såg vi en snabb återhämtning inom många branscher. Byggbranschen var en av de som stod pall bra i fjol trots pandemin. Tack vare stödpaket och ett stort intresse bland konsumenter att renovera och fixa med sina bostäder slutade tillväxten för renoveringsmarknaden på en sjuprocentig uppgång, samt en tillväxt på tolv procent för bostadsbyggandet.

- När vi summerar den svenska byggmarknaden 2020 ser vi att de totala investeringarna för nybyggnation och ROT ökade med en procent jämfört med året innan. Under 2021 bedömer vi att tillväxten ökar något ytterligare för att sedan åter mattas av senare under prognosperioden, säger Christian Brander tf prognoschef på Prognoscentret.

Man tror att det faktum att många ställde in planerade resor och liknande gjort att man haft mer över i fickan. Och att all tid som spenderades hemma innebar att man såg fel och brister som man passade på att åtgärda.

- Hushållens utökade konsumtionsutrymme i kombination med mer spenderad tid hemma verkar helt enkelt ha kanaliserats ut i en renoveringsiver, säger Sara Snöbohm, analytiker på Prognoscentret.

Detta spår man fortsätter. Dock är analysen att förseningarna kring vaccinationen gör att ekonomin som helhet inte kommer att ta fart igen förrän under 2022.