Så många hus kommer det att byggas i år

Det väntas bygga ungefär lika många hus i år som man spådde att det skulle byggas förra året.

Det väntas bygga ungefär lika många hus i år som man spådde att det skulle byggas förra året. Foto: Marlén Eskilsson.

Brist på tomtmark håller nere småhusproduktionen 2020.

Småhusproduktionen kommer i år att landa på samma nivå som förra året spår branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen i rapporten Trähusbarometern. Totalt beräknar man att det kommer att påbörjas 9 500 småhus under 2020.

Branschorganisationen anser att produktionen inte möter efterfrågan.

- Som det ser ut kommer småhusproduktionen även 2020 att hållas tillbaka av rådande bostadspolitik, kreditrestriktioner och kommunernas otillräckliga markanvisningar.

Bostadsbyggandet är fortsatt lågt trots ett underskott på bostäder och en obalans mellan utbud och efterfrågan. Bristen på tomtmark för radhus och enfamiljshus försämrar rörligheten på bostadsmarknaden, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert hos TMF.