Branschorganisation spår fler småhus under 2021

Många vill bo i hus, och bankerna uppges ha blivit mer medgörliga. Tyvärr är det fortfarande brist på mark.

Många vill bo i hus, och bankerna uppges ha blivit mer medgörliga. Tyvärr är det fortfarande brist på mark. Foto: Kollage

Det kommer att byggas fler hus i år än förra året om vi utgår från branschorganisationen TMF:s senaste prognos.

Prognosen för antalet påbörjade småhus är i år satt till 10 500 stycken. Det är branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen som löpande granskar och utvärderar siffrorna för orderingång och leveranser hos hustillverkarna samt SCB:s statistik, och prognosticerar hur bostadsbyggandet kommer att te sig under året. 

Fjolårets siffra var 9 500 påbörjade småhus. Således 1 00o färre. Dock är 10 500 stycken fortfarande ganska få sett till efterfrågan. Det som håller tillbaka byggandet är framför allt bristen på tomtmark.

Bankerna har däremot blivit mer medgörliga tack vare finansinspektionens temporära kreditlättnader. Det är det senare som gör att man skruva upp årets prognos lite. Men bristen på tomtmark är fortsatt ett problem.

- Det senaste året har utbud och efterfrågan på småhus kommit ytterligare i otakt; allt fler har sett fördelarna med att bo i småhus när hemarbete blivit vanligare under pandemin. Bristen på tomtmark och byggrätter, för framförallt enfamiljshus, är ett stort problem som vi ser att kommuner idag inte kan hantera och där krävs en attitydförändring, säger Gustaf Edgren, Trä- och Möbelföretagen.