Värme, Värmepumpar

Så installerar han en luftvärmepump - steg för steg

I den här filmen visar Jonas Eriksson steg för steg hur han installerar en luft/luft-värmepump vid ett hus i Uppsala. Här får du fakta, tidsåtgång, pris och annat du behöver veta om att installera luftvärmepump.

Funderar du på att låta installera en luft/luft-värmepump för att värma eller kanske också kyla ner huset vid behov? Titta då noga på den här filmen, så vet du sedan hur en korrekt installation går till, men också vad det kan kosta och hur lång tid det ska ta.

Jonas Eriksson
Byggahus.se följde med när proffset Jonas Eriksson installerar en luft/luft-värmepump i Uppsala.

– Om man har direktverkande el så kan man spara väldigt mycket genom att installera en luft/luft-värmepump, säger Jonas som arbetar med att installera värmepumpar på Qlimatteknik Uppland.

Sandbergs hus

I familjen Sandbergs hus bor två vuxna och två barn. Bygget stod färdigt 2015. På somrarna är det ofta över 30 grader varmt inomhus. Därför är de framför allt intresserade av kyla. De har valt ett system med en utomhusenhet som kan koppla på två st utblås inomhus - en på övervåningen och en nere i vardagsrummet.

– Det vanligaste är annars att man sätter en singel på nedervåningen för att värma och kyla, säger Jonas.

Utblås på övervåning

Utblåset på övervåningen är redan installerat enligt samma princip som när vi nu fokuserar på hur man installerar en inomhusdel på nedervåningen och en utomhusdel.

Jonas börjar med inomhusdelen. Då vet han var hålet ut till fasaden blir.

Placering av inomhusdelen

En inomhusdel ska placeras minst 7 cm från taket för bra luftflöde och åtkomst.

Placering av luftpump

Här placeras den nere i hörnet av vardagsrummet. Det blir en bra spridning till köket och kunden slipper att ha lådan ovanför tv:n. 

Installationen börjar

Jonas borrar ett pilothål genom fasaden, för att lättare kunna göra det större hålet för slangarna, 64 millimeter. 

Borra i yttervägg

Notera att han borrar detta hål lite snett neråt. Det är för att jobba med tyngdlagen när kondens ska rinna ut. 

Sedan sätter han upp ändlocket. 

– För när jag väl ska dra rören så har jag kanalen som den ska ligga i förberedd, säger Jonas. 

– Nu har jag dragit kanalerna så då är det dags att sätta inomhusenheten.

Han börjar med kommunikationskabeln för ute- och innedel. Några decimeter rör och slangar är förinstallerade, tillräckligt för att få skarven utomhus. För om det skulle börja läcka så vill man inte ha det inne i väggen. Dessutom är felsökning utomhus enklare.

Rör för kablage till luftpump

Jonas visar kommunikationskabeln, dräneringsröret och de två köldmedierören och kopplar ihop alla delar noggrant.

isolering runt rör

Han drar åt alla kopplingar och tätar med sprutisolering innan han monterar kabelskyddet.

Tätat vid luftpump

Kostnad och tid för att installera luft/luftvärmepump

Till skillnad från en luft/vattenvärmepump jobbar en luft/luft-värmepump med just luft i båda riktningarna. Förväntad livslängd är 10-15 år om man gör en service vart tredje år, ofta utförd av installatören. 

Priset för en luft/luft-värmepump med en inomhusdel inklusive arbete, moms och rot är ungefär 20 000 kr. Ska du ha två inomhusenheter som är lite nättare likt de familjen Sandberg får installerade så hamnar kostnaden på ca 40 000 kr.

Jonas Eriksson har gjort minst 1000 installationer, har han räknat ut. Han har lärt sig att alla kopplingar mellan delarna måste vara täta. Om han är ensam när han installerar rördragningarna och det är långa rör så får man springa ut och skjuta på och sedan in och dra.

Montera utomhusdelen

Markstativ till luftpump

Montering av utomhusenheten är vanligast på fasaden. Familjen Sandberg har valt markstativ. 

– Nackdelen med väggkonsol på fasaden är att den kan föra in ljud i huset, de som bor där blir störda av det, berättar Jonas.

Mellan vägg och luftpump

Utomhusdelen måste stå minst 12 cm från väggen för luftflöde och åtkomst. 

Alla rör är nu anslutna till utomhusenheten.

Mätning av luftpump

Dags att kolla så att kopplingarna är täta. Jonas släpper på kvävgas med högt tryck, som ska ha samma värde efter 10 minuter. 

El till luft/luftvärmepumpen

Om man vill att systemet ska ha en helt egen säkring så behöver det kopplas in till husets elcentral av en elektriker.

El till luftpump

I många fall, som här, funkar det dock bra med en anslutning in i närmaste eluttag, som i det här fallet sitter på andra sidan väggen i vardagsrummet. Det går bra för att värmepumpen därmed delar säkring bara med några energisnåla lampor och TV:n. En sådan installation kan Jonas göra själv. 

– Man kan även uppgradera säkringen till en 13 ampere, för standard är ju 10 ampere, och det är godkänt med en 1,5-kvadratskabel som ofta sitter i väggar.

Strömbrytare

Det blir en strömbrytare på utsidan och eluttaget där inne ser ut som förut, för strömmen kopplas på bakifrån. 

Och så 30 minuter vakuumsug för att göra rören torra och rena. 

Kondensrören leds bort från altanen. Och familjen Sandberg har blivit med luft/luft-värmepump - en installation som för ett fullblodsproffs tog runt 5 timmar.

Luftpump installerad

Det återstår en genomgång och sedan början på en ny, svalare epok.