Byggnadsvård, Renovera

Sätt rätt kulör på huset

Det är svårt att välja färg till huset. Vilken nyans ska man välja till fasaden och vilken färg ska det vara på plåtarbeten, stuprör och hängrännor? Går det att välja en annan kulör till friggeboden och garaget? Här får du tips och synpunkter från en av Sveriges ledande färgexperter.

Röd fasad med gröna detaljer på ett hus i Kivik.

Röd fasad med gröna detaljer på ett hus i Kivik. Foto: Marlén Eskilsson

– Undvik att titta på färgprover ända tills den slutgiltiga färgen ska bestämmas.

Karin Fridell Anter
Karin Fridell Anter

 

Det menar Karin Fridell Anter, som är expert på färgsättning av hus. Färgprover kan vara väldigt vilseledande, eftersom ögat uppfattar färger helt annorlunda på ett litet färgprov i butiken jämfört med uppmålat på en stor yta utomhus i dagsljus.

Istället kan du börja med att se dig om i omgivningen. Hur är andra hus i trakten färgsatta? Finns det en tradition som du vill ta upp? Om du ser en kulör som är exakt den du vill ha, knacka gärna på och fråga om de vet vilken kulör de målat huset i. Har du tur kan du då enkelt komma fram till hur du vill måla huset. Och har du inte möjlighet att fråga husägaren kan du alltid prova med färghandlaren på orten. De håller ibland reda på vilka kulörer som använts var.

Det är också bra att skaffa sig en grundläggande kunskap om hur ögat uppfattar färger innan du börjar.

Sätt rätt färger på huset bild 7

Tänk på det här:

  1. Färg förändras på avstånd.
  2. Färg uppfattas annorlunda i dagsljus jämfört med inne i en butik.
  3. Många smutsaktiga färger ser vackra ut när de kommer upp på hus.
  4. Välj därför en färg med svarthet och som är mindre kulörstark. Är den för lite svart uppfattas den som självlysande.
  5. Gula och röda toner kan oftast vara mer kulörstarka än blått eller grönt.
  6. När man ser en färg utomhus får den en dragning mot blått, som man inte uppfattade när man tittade på färgprovet inomhus.

Det är viktigt att välja en färg som passar in i omgivningen.

– I ett tättbebyggt område bildar byggnaderna tillsammans en helhet som förändras om ett av husen målas om i en avvikande färg, menar Karin.

Titta på husen i omgivningen och välj en kulör som passar med hänsyn till den kringliggande bebyggelsen. Därför har Karin inte heller någon favoritfärg på hus, utan favoritfärgen beror på huset och omgivningen. Det viktiga är att husets uttryck, dess omgivning och färgen samspelar med varandra.

Sätt rätt färger på huset bild 9

I det svenska landskapet är det vanligast med vita, gula och röda hus. Så har det blivit för att färgvalet historiskt sett har styrts av tillgången på pigment. Blå och gröna pigment var väldigt dyra om det skulle bli en hållbar färg. Idag reagerar man därför när man ser ett blått eller grönt hus.

Sätt rätt färger på huset bild 4

– Om du vill ha en röd fasad till huset, ska du välja en färg som anknyter till falurött och jag tycker att det är viktigt att det är en slamfärg, menar Karin.

Här handlar det om utseende. Den äkta faluröda färgen ger en matt yta som ser annorlunda ut än om du t ex målar med alkyd- eller latexfärg. Om man målar huset falurött och blankt upplever man att något inte stämmer med det huset.

– Tyvärr går den äkta faluröda färgen inte att måla på ytor som har målats med något annat. Däremot finns det produkter hos vissa färgtillverkare som du kan måla på befintlig färg och som ger den rätta mattheten, säger Karin.

En av de populäraste huskulörerna, både idag och historiskt sett, är guldockra som fanns på 1700-talets herrgårdar. Vill man ha den här gula tonen med historisk förankring ska man se upp. Dagens herrgårdsgul har chanserat och blivit alldeles för gul. Vill du vara säker på att få den herrgårdsgul som man hade på 1700-talet ska du välja den som kallas guldockra.

Välja färg till detaljerna
Det är svårt att säga något generellt om vad man ska tänka på när man väljer färg till röda respektive svarta tak. Det beror mycket på hur dominerande taket är. Med en stor taklutning har taket stor yta och takbeläggningen blir dominerande. Det man kan säga generellt är att rosa är en svår färg att sätta till ett rött tak. Takteglets gulhet i kombination med den rosa gör att den rosa upplevs som extra blåaktig. Principen för hur färger samverkar är att de gör varandra mer olika. Tillsammans med orangerött tegel är det svårt att välja en bra rosa färg.

– Jag säger inte att det är omöjligt att kombinera rosa fasad med rött tegeltak, men det är väldigt svårt och är extra noga vilken rosa man väljer, säger Karin.

Får man välja färg till taket tycker Karin att det generellt sett är vackrare med tegeltak än ett tak med betongpannor, främst för att teglet åldras vackare. Karin tycker också att det är lättare med ett rött tak än ett svart.

– Ett svart tak tynger gärna ner huset och dominerar för mycket över resten av huset, särskilt när det är ett stort tak, menar Karin.

Sätt rätt färger på huset bild 5

När det gäller husets plåtarbeten, stuprör och hängrännor väljer Karin gärna en färg som ligger nära husets färg, så att man läser ihop färgerna på avstånd. För hängrännor och stuprör, beror det på om det är hängrännan eller stupröret som är mest dominerande, vilket i sin tur beror på deras placering. I princip tycker Karin att de ska målas bort och döljas. En hängränna kan döljas bäst genom att göras i samma färg som taket, medan stuprännan döljs bäst när den får fasadens färg.

Sätt rätt färger på huset bild 8

– Om jag inte väljer det som ligger nära fasaden, väljer jag något som har ungefär samma ljushet, berättar Karin.

Sätt rätt färger på huset bild 3

Andra byggnader på tomten
Inte bara huset och alla dess detaljer ska färgsättas utan också staket, plank, garage och andra små byggnader på tomten. Hur ska man då resonera?

– Jag tycker att små byggnader på tomten som garage och friggebodar ska målas likadana som huset, mörka eller faluröda. Den svenska traditionen är att man sätter ljusare och dyrare färger på bostadshusen, medan man målar uthus och bodar faluröda. På så sätt markerar man vilket som är det viktigaste. Det är klokt att hålla sig till den regeln, menar Karin. Alternativet att sätta samma färg på alla husen och visa att de hör ihop går också bra.

– Men visst kan man måla ett jätteläckert litet lusthus i en avvikande färg om man vill att det ska dra uppmärksamheten till sig, säger Karin.

Samma principer gäller för staket och plank. Antingen ska de vara mörka, vita eller i samma färg som huset. Man ska dock ha klart för sig att vitt är en färg som drar uppmärksamheten till sig och målar man staketet vitt gäller det att staketet är vackert. Mörka färger eller färger som inte är för starka har lättare att smälta in i omgivningen. Ett vitt staket framträder och syns väl.

Kontrollera om du behöver bygglov
Enligt PBL krävs det inom detaljplanerade områden bygglov för att färga om en byggnad, om det avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Olle Berling vid Malmö Stadsbyggnadskontor menar att de sällan eller aldrig kräver bygglov för att färga om en byggnad.

– I stort sett får man välja vilken kulör man önskar till fasaden, säger Olle.

Men det här kan variera från kommun till kommun. Det beror naturligtvis också på vilken kulör du väljer. För att vara på den säkra sidan ska du kontrollera med ditt stadsbyggnadskontor om du behöver bygglov när du ska byta färg på huset.

Sätt rätt färger på huset bild 2

Mer hjälp
Vill du ha hjälp med att välja kulör till fasaden, finns lite olika vägar att gå. Du kan vända dig till färgfackhandeln. Med lite tur finns där någon som har riktig känsla och erfarenhet av färgval. Du kan också vända dig till en arkitekt och ett gott råd är att börja med Stadsarkitektkontoret i din kommun. Bland böcker om färg rekommenderar vi "Färgen på huset", av Karin Fridell Anter och Åke Svedmyr. Den som bor i Stockholm kan besöka Färginstitutets lokaler på Kungsholmen, där man har möjlighet att få studera en färgkarta med historiskt förankrade exteriöra kulörer.

Karin Fridell Anter är landets ledande expert på färg. Efter avslutad arkitektexamen började hon jobba hos Målaremästarna, branschorganisationen för de professionella måleriföretagen i Sverige. Hon upptäckte att ämnet färg var intressant och började fördjupa sig genom att ta olika kurser, både hos Målaremästarna och hos Färgskolan vid Färginstitutet. Färg visade sig dock vara ett eftersatt område där det inte fanns mycket systematiserad kunskap. Hon sökte forskningsanslag och började systematisera och öka kunskapen om färger.