Målning

Kulörer till grunden

Hög gråmålad sockel på ett rosafärgat hus.

Hög gråmålad sockel på ett rosafärgat hus. Foto: Marlén Eskilsson

På gamla hus med källargrund spelar valet av kulör till grunden in för hur hela huset uppfattas. Här får du tips på kulörer och hur du kan resonera när du väljer färg till grunden.

Husets grund är byggd i tunga material som sten eller betong. På gamla hus med källare utgör grunden en stor del av fasaden och då blir det viktigt att välja rätt kulör när man ska måla om huset och grunden.

gammal grund av sten

Men grunden är inte det viktigaste på huset, utan det är fasaden tillsammans med fönster och dörrar. Grunden bör därför inte få en färg som konkurrerar med fasadens färg, utan en färg som är neutral och nedtonad.

Enligt boken Färgen på huset* bör ljusheten i grundens kulör vara ungefär densamma som fasadens, eller mörkare. Det är för att det ska vara lätt att på avstånd läsa ihop huset som en helhet.

Men målar du grunden för ljus kan det ge intrycket av att huset svävar. Enligt Åke Svedmyr bör grunden få en färg som visar att det är sten den är byggd av.

– För att få intrycket av sten bör man välja en mörkare eller ljusare grå med en viss gulhet.

Om man väljer en neutralgrå färg till grunden finns risk att den uppfattas som blåaktig. Lite värme i färgen är det man eftersträvar.

– Bra exempel på varmgrå kulörer till grunden är 3502Y, 4502Y, 5502Y. De kommer att se rent grå ut i verkligheten och upplevas neutralgrå, säger Åke Svedmyr.

Vill man efterlikna natursten kan man välja 2005 Y20R, 3005 Y20R, 4005 Y20R, där de två första siffrorna anger hur mycket svarthet färgen innehåller.

– Jag föredrar att det finns en ljushetskontrast mellan grund och fasad och jag tycker att man bör välja en något mörkare grå till grunden, säger Åke Svedmyr.

Men det har också gått mode i grundfärgerna. Faluröda hus med låga socklar målade man förr ofta svarta. På 1920- och 1930-talet målade man socklar som var upp till en meter höga i svart.

svart grund

– Under funkisen var det mode att ha stora kontraster, säger Åke Svedmyr.

Idag byggs så gott som alla hus med platta på mark och frågan om färg till grunden är oftast inte aktuell för nybyggda hus.

Åke Svedmyr är expert på yttre färgsättning av byggnader. Under sina 30 år som verksam arkitekt har han bland annat jobbat med bygglov för yttre färgsättning vid Stockholms stadsbyggnadskontor och undervisat i färglära vid KTH och Chalmers. Läs mer på hans hemsida.

* Färgen på huset av Karin Fridell Anter och Åke Svedmyr, Formas