Juridik

Så dyrt kan det bli om du saknar tillstånd

Så dyrt kan det bli om du saknar tillstånd

Att bygga till utan bygglov och röja skog utan tillstånd kan stå dig dyrt. Senaste dagarna har vi sett prov på hur dyrt det faktiskt kan bli.

Igår dömdes den man som avverkat skog mellan sitt hus och havet i Varberg. Mannen dömdes för skadegörelse och måste betala 100 000 kronor till kommunen, detta eftersom de anser att området förfulats och att skövlingen skapat en ekonomisk skada för kommunen som nu måste återställa skogsområdet.

Samtidigt hotas en man i Lund av byggsanktionsavgift och vite på grund av tillbyggnad av garage och hus som saknade bygglov vid byggstart. Bygglovsansökan har enbart kommit in för tillbyggnad av huset, dock fick han inte bygglov förrän flera månader efter det att bygget startades. Byggnadsnämnden har hotat med vite om upp till 200 000 kronor. Dessutom vill Stadsbyggnadskontoret ha en byggsanktionsavgift som hamnar på omkring 40 000 kronor, samt en tilläggsavgift som kan bli upp till 500 kronor per kvadratmeter.

Garaget saknar fortfarande bygglovsansökan och vitet här kan hamna på upp till 100 000 kronor samt 25 000 kronor i månaden fram tills dess att en rättelse sker. Mannen har uppgett att han tänker riva tillbyggnaden på garaget.