Dränering, Ekonomi

Vad kostar det att dränera?

Dränering pågår runt ett gammalt stenhus.

Dränering pågår runt ett gammalt stenhus. Foto: Marlén Eskilsson

Många hus med källare dras med fuktproblem och behöver dräneras om för att minska fuktbelastningen mot källarväggen. Men vad kostar det då att dränera?

För att kunna få fram ett ungefärligt pris per löpmeter väljer vi i den här artikeln att utgå ifrån ett specifikt hus med källare som är 8,5x8,5 meter som ska dräneras och isoleras med ett djup på 2 meter. Det finns inga växter eller andra hinder i vägen och jordarten är lera. Vi kontaktade två entreprenörer, en i Stockholm och en i Skåne som fick beskriva hur beräkningar av dräneringsarbeten går till och vilka faktorer som påverkar priset upp eller ned.

Arbetskostnaden

Till att börja med måste priset delas upp i material- respektive arbetskostnad. Arbetskostnaden bygger på den timpenning som företaget tar för att göra jobbet och framför allt utgörs den vid dränering av grävarbete och montering. 

Tillgängligheten runt ditt hus avgör hur lång tid jobbet tar. Uppstår det inga komplikationer och om det är lätt att komma fram med maskinerna kan det vara gjort på ett par timmar, medan det i mer komplicerade fall kan ta ett par dagar.

– Det är jättesvårt att säga vad det kommer kosta, vi ger aldrig priser över telefon, vi måste ut och se hur det ser ut. Jag säger ingenting förrän jag sett ett hus, säger Kenneth Andersson på Grundkedjan i Stockholm.

Men om vi utgår från det hus med källare vi nämnde tidigare i artikeln, det hus där det inte finns några komplikationer och där marken är lerjord säger han att priset troligen skulle hamna mellan 2 500-3 000 kronor per löpmeter.

Även Göte Pettersson på Göte Maskintjänst i Skåne uppger ett pris som hamnar strax under 3 000 kronor löpmetern vilket innebär att det hus vi nämner i början skulle kosta omkring 100 000 kronor att dränera om arbetet går smidigt. Bägge har då räknat in dränering och montering av isolerskiva, samt ett nytt dagvattensystem. Göte Pettersson uppger ett timpris på 860 kr per timma och det här dräneringsjobbet tar 70 timmar. 

Kostnad dränering och isolering av källare i hus 8,5x8,5 meter, vid lerjord och inga komplikationer runt huset:

Material: 34 000 kr
Arbete: 70 000 kr  (70 h á 860 kr)
Totalt: 104 000 kr
ROT: - 21 000 kr
Totalt efter ROT: 83 000 kr 

Dock är det inte alltid som det är komplikationsfritt, och bara för att du tror att det är lerjord behöver det inte vara det en bit ner. Priset sätts utifrån en massa olika faktorer. Behöver det sprängas bort berg? Ligger det stora stenar under markytan som måste sprängas? 

– Man måste få ner rören, minst i våg men helst med fall, det får bara vara en högpunkt och en lågpunkt, säger Kenneth Andersson.

Ytterligare faktorer är hur tillgängligt huset är för maskinerna, hur gammalt det är, tillkommer sophantering för gammal isolering och måste grunden blästras före montering?

– Det finns mycket som kan påverka arbetstiden, det tar kanske 5-6 timmar längre om det finns växtlighet i trädgården som familjen är rädd om. Och i många fall döljer sig hinder under marken, nergrävda oljetankar eller betongfundament. Träffar man på nergrävda betongfundament kan det vara flera dagars extra jobb, det måste man reservera sig för när man sätter pris, säger Göte Pettersson.

Vissa entreprenörer väljer att ta betalt för maskinen också. Denna ska då specas separat på fakturan. Inget ROT-avdrag kan göras på maskinkostnaden.

Material

Priset på dräneringen påverkas även av allt material som används. Materialkostnaden utgörs av hur mycket och vilket slags material som krävs vid dränering av din husgrund. Kenneth Andersson räknar upp en lista med vad som ingår när han dränerar och nämner:

  • dräneringsrör,
  • singel,
  • isolerskivor,
  • täcklist,
  • geotextilduk,
  • hållare som sätter upp skivorna,
  • spikplugg,
  • silikon för att täta listen,
  • dräneringsbrunn och
  • rörböjare.

– I vårt fall gör vi även ett dagvattensystem. Då är det dagvattenrör, rörböjare och en sandfångsbrunn som ska till också. Sedan brukar det alltid gå åt lite betong för att gjuta skador på grunden, säger Kenneth Andersson.

Allt detta är dock medräknat i priset som vi nämner en bit upp i artikeln, och då för ett hus som mäter 8,5x8,5 meter.

Priset på offerten sätts efter det att företaget varit på plats och sett ditt hus, din tomt och de förhållanden som råder där.

– Har man hållit på i 27 år vet man ungefär vad det handlar om, man ser på plats vad man kommer få räkna med. Men ena stället är aldrig likt det andra, det blir aldrig samma jobb, därför måste man åka ut först och kolla vad det finns för förutsättningar och potentiella hinder. Men sedan kan det alltid uppstå oförutsedda hinder under arbetets gång och då får man ju ta upp det med husägaren. Det är det som är lite utmaningen i jobbet, att man får lösa problem. Huvudsaken är att alla blir nöjda, säger Göte Pettersson.

Välja företag

När du ska bestämma dig för vilket företag som ska genomföra din dränering gäller det att du tar in offerter från en handfull markföretag minst. Se till att de definierar vilka poster som ingår och vad respektive post har för kostnad, detta för att du ska kunna jämföra priser ordentligt. Märker du att några företag avviker rejält från övriga, vare sig det är upp eller ner i pris bör du ta dig en funderare på varför. Hur kommer det sig att det billigaste företaget bara kräver 1 500 kronor löpmetern medan det dyraste vill ha 3 000 kronor för samma jobb? Var inte rädd att ställa frågor. Låter svaren rimliga? Om inte så stryk dessa och håll dig till de företag som uppger priser som verkar rimliga.

Kolla även upp referenser. Vad säger de människor som anlitat firman tidigare? Kanske finns det personer i vårt forum som haft att göra med företaget, en god idé är att fråga där. Kolla även upp företagets ekonomi på allabolag.se, hos Kronofogdemyndigheten samt om de har de försäkringar som krävs och kan ge garanti på sina jobb.

I slutändan kommer du med största sannolikhet bara ha ett fåtal företag kvar att välja mellan och då är det förmodligen personkemi och pris som är avgörande faktor för vilket företag du väljer.

Läs mer

Börja med en ordentlig dränering
Hur lång tid tar det att dränera runt huset?