Renovera

Hushållen gillar att sköta renoveringarna själva

En undersökning visar att vi har stort förtroende för våra egna kunskaper, och gärna sköter hemmafixet utan professionell hjälp.

Många hushåll föredrar att utföra renoveringar själva enligt undersökningen Säkerhetsbarometern som SIFO genomfört å Skanskas vägnar. Hälften av de tillfrågade svarar att de föredrar att renovera och fixa hemma utan professionell hjälp. 

Vanligen är det männen som tar på sig det största ansvaret, 71 procent svarar att de har huvudansvaret för hemmafixet. Samma siffra hos kvinnorna är 28 procent.

– Över hälften av kvinnorna i undersökningen anser sig vara händiga, så självförtroendet finns där i stor utsträckning. Däremot tycker många kvinnor att de saknar erfarenhet och kunskap inom området vilket endast kan förändras genom att börja ta sig an renoveringsuppgifter, säger Rikard Andersson, skyddsombud hos Skanska.

När hemmafixarna är osäkra på hur de ska ta sig an ett problem vänder de sig vanligen till bygghandeln eller till sin respektive. Undersökningen visar dock att norrlänningar har störst förtroende för sina pappor och ofta vänder sig till dem för rådgivning.

Säkra Snickarens tips till hemmafix-nybörjaren:

  • Planera i förväg – ta reda på information om hur hemmafixet ska utföras i god tid för att hinna planera arbetssättet och eventuella inköp.
  • Använd rätt verktyg – se till att använda verktyg som är anpassade till den uppgift som ska lösas. Fråga gärna hantverkare eller andra proffs om råd.
  • Variera sysslor och ta ofta paus – monotona rörelser kan slita mycket på kroppen så växla arbetsuppgift ofta och glöm inte rasterna.
  • Ta hjälp! – det är aldrig bra att ensam göra arbeten som kräver två, så tveka inte att be om hjälp för att undvika skador.