Fritidshus, Fukt, Miljö & hälsa, Ventilation

Fukt i fritidshus - åtgärder

Fritidshus i Blekinge.

Fritidshus i Blekinge. Foto: Marlén Eskilsson

Har du problem med fukt och ”sommarstugelukt” i fritidshuset? I så fall är det hög tid att kontrollera inomhusmiljön och ventilationen. Här får du förslag på åtgärder som bidrar till att hålla huset sunt och friskt.

”Sommarstugelukt” är ett gammalt begrepp som dessvärre fortfarande är aktuellt för många som äger ett fritidshus. Samtidigt är det ett problem som knappast väcker några större varningsrubriker.

Christer Harrysson

Christer Harrysson

– När man talar om sjuka hus talar man sällan om fritidshus. Men faktum är att det finns många fritidshus som utgör en hälsorisk och som akut behöver åtgärdas, säger Christer Harrysson, professor i byggteknik vid Örebro universitet.

Christer Harrysson har själv sett exempel på fritidshus där inomhusklimatet är så dåligt att ägarna drabbats av olika hälsoproblem.

– Ett vanligt symptom är att man känner sig förkyld eller får allergiliknande besvär när man vistas i stugan. Inte sällan framträder dessa besvär relativt snabbt efter att man klivit in genom dörren. 

Lokalisera fuktskadan

Känner du en unken lukt har du med stor sannolikhet en mögelskada i huset. Nästa steg är att undersöka var skadan finns.

– Min erfarenhet är att fukt- och mögelskador oftast är lokaliserade till husgrunden, men även vindsutrymmen och våtrum är vanliga problemområden, säger Christer Harrysson.

Förutom en ordentlig inspektion av huset är det viktigt att försöka spåra de bakomliggande orsakerna till skadan, påpekar han.

– I många fall beror problemet på yttre förhållanden som otillräcklig dränering av husgrunden, för liten marklutning eller byggtekniska brister, i kombination med otillräcklig eller obefintlig ventilation inomhus. Huset kan även påverkas om det ligger i ett utsatt klimatläge med kraftig nederbörd och slagregn.

Minska fukt med ventilation

De flesta fritidshus har självdragsventilation med ett fåtal friskluftsventiler i väggarna, eller inga ventiler alls. Under vissa perioder, när temperaturskillnaden inomhus och utomhus är små, fungerar inte luftomsättningen och luften blir istället stillastående.

– Det vanligaste tecknet på dålig ventilation är att det bildas kondens på insidan av fönstren. Är problemet återkommande bör man försöka öka luftväxlingen med hjälp av en eller ett par småfläktar i till exempel kök och våtrutrymme, eventuellt i kombination med extra friskluftsventiler i övriga rum, säger Christer Harrysson.

Ett tips är att installera termostatstyrda fläktar som startar automatiskt när luftfuktigheten uppnår en viss nivå. Vissa fläktar går också att tidsstyras.

– När du vistas i huset bör helst fläkten vara igång kontinuerligt för att få ut fukt och föroreningar.

Under perioder när stugan (och ventilationen) är stängd kan en luftavfuktare vara ett effektivt hjälpmedel för att hålla luftfuktigheten på rätt nivå. Ett annat alternativ är en luft/luftvärmepump som underhållsvärmer huset och samtidigt ökar luftcirkulationen. Ett flertal modeller av luft/luftvärmepumpar har funktioner för avfuktning och luftrening.

fukt i krypgrunden

Fuktskadan kan finnas i krypgrunden. Foto: Tobias Nyman

När grunden är problemet

Om fuktproblemet är relaterat till husgrunden finns det olika lösningar beroende på hur grunden är byggd. I de vanligaste typerna av grunder, uteluftsventilerade krypgrunder, kan man pröva att isolera grunden och eventuellt kombinera åtgärderna med luftavfuktning eller uppvärmning via en värmekabel.

– Man måste vara medveten om att driftkostnaderna kan bli ganska höga om man installerar en krypgrundsavfuktare eller en värmekabel. Jämför man de båda alternativen är värmekabel billigare i installation och drift än en avfuktare, säger Christer Harrysson.

– Ett ännu billigare alternativ, som jag sett lyckade resultat av, är att med en fläkt skapa ett undertryck i krypgrunden. Krypgrunden bör i detta fall vara ordentligt tätad så att fukten inomhus trycks ned och ut genom krypgrunden på ett kontrollerat sätt.(*Se anmärkning).

En händig fritidshusägare kan med rätt kunskap göra många förebyggande åtgärder själv. Men är man osäker är det klokast att ta hjälp av en fackkunnig konsult.

– Min erfarenhet är att många VVS-konsulter och fuktutredare är specialiserade på en viss lösning och vissa typer av produkter. Med tanke på detta bör du försöka anlita någon som kan göra ett åtgärdsförslag utifrån en helhetsbedömning. Mitt råd är att inhämta fakta från olika håll, det hjälper alltid att vara påläst och ställa kritiska frågor när du anlitar en fackman, säger Christer Harrysson.

5 hjälpmedel som minskar fukt och dålig lukt i stugan

Torrbollar: Torrbollar som suger åt sig fukt kan köpas på de flesta varuhus. Eller så kan du tillverka egna för en billig peng. Tips finns på nätet!

Luftavfuktare (inomhus): Det finns ett stort utbud av luftavfuktare i handeln. Var noggrann med att välja en modell som passar stugans klimat- och temperaturförhållanden. Säkerställ att vattnet från avfuktaren automatiskt leds bort när du inte är på plats. Tänk också på att utrymmet som avfuktas ska vara tillstängt och inte får ventileras med friskluft.

Luftrenare: Det finns olika reningsaggregat som eliminerar smutsiga luftpartiklar och elak lukt. Rådgör med en fackkunnig leverantör om vilken typ av rening som är lämplig för just ditt fritidshus.
Fläktar: Med fläktar ökar du luftcirkulationen och får en mer mekanisk ventilationslösning i stugan.
Luft/luftvärmepump (komfortvärmepump): En värmepump av bra kvalitet bidrar både till att sänka uppvärmningskostnaderna i ett elvärmt fritidshus och öka ventilationen. Värmepumpen har också ett luftreningssystem som bidrar till ett sundare inomhusklimat. Tänk på att rengöra filtren regelbundet.

* Undertrycksfläkt i krypgrunden. Det råder olika uppfattningar om metoden att installera en undertrycksfläkt i krypgrundsutrymmet. Enligt företaget LFS bör undertrycksfläkten alltid kombineras med någon typ av krypgrundavfuktare för att avfuktningen ska bli säker. Läs mer på: http://www.lfs-web.se/undertrycksflakt-krypgrund.htm.

Instrument för fuktkoll

Med blick och näsa kan du upptäcka synliga fuktskador, men som regel är det säkrast att använda instrument som mäter relativ luftfuktighet i luften (hygrometer) och byggmaterial (fuktkvotsmätare). Den relativa luftfuktigheten varierar mycket under året och därför bör mätning utföras med viss regelbundenhet och under längre tid. Ett tips är att installera fuktmätare i krypgrunden som kontinuerligt mäter fuktigheten. Det är viktigt att ha kunskap om hur instrumenten fungerar och hur man tolkar mätvärdena. Ta hjälp av en konsult om du är osäker.