De har råttinvasion i huset

Råttor.

Råttor.

Dottern fick flytta hemifrån tillfälligt och familjen tog ett banklån för att kunna göra en insats, men råttorna kan vara kvar.

För ett par dagar sedan stod Simon Nilsson öga mot öga med en råtta i källaren, detta efter att han och familjen trodde att de äntligen blivit av med skadedjuren. De har fört en 6 månader lång kamp mot skadedjuren. Den mynnade ut i att familjen nyligen tog ett banklån, rev upp 1800-talsgolven i tre rum och bytte ut dem för att bli av med stanken. Dottern fick bo hos morföräldrarna under veckan som det stora golvarbetet skedde.

De har även satt upp metallnät runt hela krypgrunden och bytt isolering från glasull till hampa. Arbetet har tagit många timmar, och de har fått göra allt själva trots att det troligen är kommunens byte av avloppsstam längs gatan som gjort att alla råttor migrerat hem till dem.

– När vi gick mot trappan till ovanvåningen rörde sig hallgolvet lite och vi kände hur det luktade mer och mer illa efterhand som våren kom och temperaturen steg. Det kändes riktigt frånstötande att vår lilla dotter skulle sitta och leka på golven på bottenvåningen. Att bjuda hem vänner var inte att tänka på. Vi ville inte ens vara hemma själva. Försäkringsbolaget sa att stanken inte var en skada. Kommunen gav oss ett ärendenummer och la sedan bara ner ärendet. Vi har fått lösa det här själva. Det är tur att jag är byggnadsingenjör och har bra kontakt med banken, säger Simon Nilsson till Hd.se.

Han berättar hur Anticimex satt upp fällor som sedan inte stått kvar på sin ursprungliga plats. Då har det visat sig att råttor som inte gått i fällan istället tagit fällan och den döda råttan för att äta den.

Nu hoppas de att den senaste råttan bara var en råtta som varit kvar och gömt sig medan de genomfört den stora renoveringen - och att det egentligen är en råttsäkrad källare.

– Vi kastas mellan hopp och förtvivlan, men vi har ju inget annat alternativ än att bo kvar och renovera säger Simon Nilsson.

Känner du till det här om råttor?

En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.

En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.

Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800 – 1 000 nya individer under ett år.

En råtta lever 1-3 år och kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.

Råttor simmar bra.

En råtta kan hoppa en meter utan ansats.

Anticimex råd mot råttor utomhus

Täta hål i grund.

Sätt metallnät på håligheter i grunden och ventiler med en maskvidd på högst 10 mm och trådtjocklek på minst 0,7 mm (rostfritt, koppar eller mässing). 

Se till att gräset är kortklippt runt huset. 

Undvik att plantera buskar och träd nära fasaden. 

Undvik klätterväxter mot fasaden (gnagare klättrar bra) 

Stapla inte ved, trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden. 

Mata inte fåglar och ta helst upp spillet som hamnat under fågelbordet. 

Se till att det är lock på sopbehållare, att eventuella komposter sköts samt är placerade en betydande bit från huset. 

Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

Anticimex råd mot råttor inomhus:

Håll uppsikt på vinden.

Håll rent i källare. Placera kartonger på hyllor.

Kontrollera luftningsrör från toaletten upp till vinden.

Se till att mat inte ligger framme. Töm skafferiet i sommarstugan.

Kontrollera att galler till golvbrunnar sitter fast samt att det finns vatten i dem som hindrar gnagarna.

Se till att genomföringar, till exempel under diskbänken, för rör och kablar är täta. Något som brukar glömmas bort är genomföringar till elementrör.

Har du några tips på hur man säkrar huset från en råttinvasion?