Politiker använde officiell mejl för bygglovsansökan

Två riksdagspolitiker kritiseras för att använda sin politiska mejl i ansökan om bygglov.

Både Helena Bouveng (M) och Tomas Kronståhl (S) använder sina politiska mejladresser för privata ärenden. Helena Bouveng har vid ett flertal tillfällen använt sin riksdagsmejl för bygglovsärenden, och Tomas Kronståhl har dels använt sin mejl som kommunordförande när han sökt bygglov för en trekammarbrunn och sin riksdagsmejl i andra privata sammanhang.

Uppgifterna framkommer i SVT:s Uppdrag Granskning där man i flera delar granskar maktens bostäder.

Helena Bouveng svarar inte på frågor från SVT. Tomas Kronståhl har däremot följt upp frågorna med svar, men ser inte det problematiska i att använda en officiell mejl för privata ärenden. Han menar på att han bara har den mejlen och att det är onödigt att skaffa en till när han redan har en.

Statsvetare Bo Rothstein håller dock inte med:

– Det kan uppfattas som att han vill utöva påtryckningar. Eller att han gör detta i egenskap av folkvald politiker och inte som en privatperson. De rollerna ska man absolut hålla skilda åt, säger han till SVT.