Plattsättarens ordlista

Plattsättarens ordlista

Foto: Marlén Eskilsson

Varje yrke har sina facktermer. Har du koll på plattsättarens? Vad är chamotte och vad innebär det egentligen att jolla? Här listar vi några ord som förekommer inom plattsättarens bransch.

Arabesk  Dekorationsmönster med blad och rankor.

Bakfall  När golvet lutar så att vatten inte rinner mot golvbrunnen.

Beklädnad  Väggens eller takets ytskikt.

Beläggning  Golvets eller trappans ytskikt.

Benporslin  En typ av porslin som innehåller upp till 50 % benaska (kalciumfosfat från brända djurben), samt kaolin och fältspat. Benporslin är starkare än vanligt porslin och kännetecknas av sin vita lyster.

Terrazzo
Terrazzoplattor i badrum. Foto: Wingårdhs

Betongmosaik  Kallas också Terrazzo eller cementmosaik. Den består av krossad marmor eller kalksten som blandats i cementmassa. 

Biskviporslin  Oglaserat vitt porslin med hög halt av fältspat och låg halt av kvarts.

BBV  Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

BKR  Byggkeramikrådet

Bomljud  Ihåligt ljud bakom kakelplattor, som beror på att plattorna inte sitter fast helt på underlaget. Det kan uppstå efter slarvig plattsättning, eller i ett äldre badrum där plattorna kan ha släppt med tiden, på grund av rörelser i väggen eller fuktskadad konstruktion som svällt.

Chamotte  Bränd, eldfast lera i pulverform.

Emalj  Fastbränd, täckande glasmassa, som används som ytbeläggning på metall.

Fajans  Lergods täckt med vit, ogenomskinlig glasyr, ofta av tenn.

Fall  När golvet lutar så att vatten rinner mot golvbrunnen. 

Fixkam  Verktyg för att applicera fästmassa, fix och lim.

Kakelfogar
Tydliga kakelfogar. Foto: Fired Earth

Fog  Anslutning där två delar i en konstruktion förenats med ett material som binder dem samman, exempelvis fogmassa.

Fogkryss  Små plastkors som kan hjälpa till att få en jämn fogbredd vid kakelsättning. Även kallat kakelkryss.

Fogplatta  Verktyg för att applicera bruket vid fogning.

Fogsticka  Verktyg för efterslätning av fogar.

Fukthalt  Massan av förångningsbart vatten/kubikmeter material.

Fuktskydd  Samlingsnamn för material som ska minska eller stoppa fuktvandring.

Fuktspärr  Ett skikt som ska förhindra skadlig ångkonvektion, ångdiffusion och kapillärsugning.

Glasyr  Genomskinlig eller ogenomskinlig ytbeläggning på keramiska material, som i huvudsak består av kiseldioxid. En glaserad platta har högre hållfasthet, och är tät och hygienisk.

Granitkeramik  Torrpressade plattor med mycket låg vattenabsorption. Granitkeramik tillverkas av porslinsleror, ofta vitbrännande kaolinleror. Granitkeramik är mycket tåligt mot nötning, och därför finns de ofta i lokaler med intensiv gångtrafik, såsom i köpcentrum eller på flygplatser.

Japanspackel  Verktyg med böjbart stålblad som kan användas vid reparation av vägg, foder och lister. 

Jolla  Såga snygga hörn med jollysåg, vid plattsättning.

Kakelskärare  Ett verktyg för att skära till kakelplattor i önskad storlek.

Kakelplatta arabesk
Glaserad kakelplatta med arabeskmönster.

Kakelplatta  Platta av bränt lergods som ofta är glaserad på ena sidan, och som används för beklädnad av väggar. Framförallt används kakel i badrum, kök och simhallar. Kakel är porösare än klinker och tål inte frost lika väl.

Kartonggips  Gipsskiva som är klädd av kartong på sidorna.

Keramiktång  Tång som kan klippa i byggkeramiska material.

Klinkerplatta  Keramikplatta av stengods eller flintgods, som mest används till golv och husfasader. Klinker är inte porösa och tål frost.

Klämring  Anordning för att hålla tätskiktet på plats i golvbrunnen. För att förhindra läckage.

Krackelering  Ytsprickor i ett nätmönster. Vissa krackeleringar kan vara avsiktligt gjorda som dekoration. Annan krackelering kan vara oönskad. Krackelering uppstår vid för hög dragspänning i glasyrytan. 

Kvalitetsdokument  Dokument som bevisar att arbetet i badrummet är utfört enligt branschreglerna för våtrum. Se även våtrumsintyg.

Lergods  Poröst gods som framställs när man bränner leror vid 800-1050 grader Celcius. Ofta blandas leran med sand, chamotte eller krossat lergods.

Turkos mosaik
Inslag av mosaik i kaklat badrum. Foto:  Alvahem Mäkleri

Mosaik  Mosaik är små bitar, ofta av sten eller glas, som används som ytdekoration, exempelvis i badrum. 

Natursten  Naturligt förekommande bergarter, exempelvis granit, skiffer, kalksten och marmor, som används som byggmaterial. Ofta sågas de till mindre skivor eller huggs till block i lämplig storlek.

Opak  Flintgods som består av kaolin och flinta i hög halt.

Papegojtång  Tång med nedåtvinklade käftar, som kan användas för att klippa av små bitar från en kakelplatta.

Rollat tätskikt  Vätskebaserat tätskikt som vanligen appliceras med roller.

Silikonpaddel
Silikonpaddel. Foto: Tebo

Silikonpaddel  Verktyg för att jämna ut mjukfogar.

Sjösten  Porös marmor som tumlats med sand.

Stengods  Keramiskt material som framställs av lera, kvarts, fältspat och kaolin.

Terrakotta  Bränt, oglaserat lergods i en rödbrun färg.

Tätskikt  Det skikt som ska hålla tätt på golv och vägg. Till exempel plastmatta eller målad vägg.

Tätskiktsfolie  Ett tätskikt som består av en vattentät och ångtät heltäckande duk, som monteras med exempelvis vägglim.

Våtrumsintyg  Dokument som bevisar att arbetet i badrummet är utfört enligt branschreglerna för våtrum, Säkert våtrum. Se även Kvalitetsdokument.

Våtrumsskivor  En produktgrupp av skivor som tål en högre fuktbelastning (med kritisk fuktnivå upp till 85 % relativ fuktighet) än traditionella väggskivor, innan mikrobiell tillväxt och formförändringar uppstår.

Våtzon 1  Duschplats eller motsvarande samt 1 meter på vägg och hela golvytan med uppvik. Hela väggen räknas som våtzon 1 om duschen är placerad mot ytterväggen.

Våtzon 2  Väggytan i våtrummet som inte räknas som våtzon 1 kallas våtzon 2.