Badrum, Isolering, VVS

Kritiska moment i badrumsbygget

När du ska bygga ett kaklat badrum i ett trähus är det extra viktigt att ingen fukt kan komma ut i träkonstruktionen. Jon Hedelin som är badrumsexpert på Byggahus.se berättar om de mest kritiska momenten.

Jon Hedelin

Jon Hedelin Foto: Marléne Eskilsson

Ett godkänt tätskikt som är noggrant monterat enligt tillverkarens anvisningar är A och O i det kaklade badrummet.

Men först måste underlaget du monterar tätskiktet på vara korrekt utfört.

– Här handlar det om böjstyvhet och draghållfasthet, menar Jon Hedelin. Keramiken kommer att spricka om du har en vägg som är gjord av för klena reglar och en skiva som sviktar.

– För att uppnå böjstyvhet måste du ha rätt bjälkar, rätt reglar som är satta med rätt avstånd, säger Jon. På dem monterar man rätt byggskiva, som kan vara vilken som helst som är godkänd för ändamålet, t ex en fibercementbaserad skiva, glasfiberbaserad eller cementslammad cellplastskiva. Vanlig kartonggipsskiva duger inte.

Draghållfastheten hos putsade och spacklade väggar uppnår du genom att riva bort allt löst material såsom dålig puts.

– Och man får aldrig någonsin använda vanligt färdigblandat våtrumsspackel. Det är för svagt, säger Jon Hedelin.

Sedan måste man göra korrekta materialval hela vägen, godkänd byggskiva, rätt golvbrunn, godkänt tätskikt, rätt spackel.

– Branschreglerna anger vissa generella krav på materialen, till exempel att det ska vara ett gips- eller cementbundet spackel eller putsbruk på väggarna. Huruvida specifika produkter uppfyller dessa krav anges av leverantören. Leverantören anger också en monteringsanvisning som ska följas noggrant för varje produkt.

– Får man råd om material från en byggvaruhandel är det bäst att dubbelkolla själv så att det är rätt, säger Jon. Stäm av med leverantörens produktblad.

Vad gäller golvbrunnen ska den vara fast förankrad i bjälklaget, inte enbart i golvspånskivan. Det här gör man med särskilda monteringsplattor som tillverkas av samma leverantör som gjorde golvbrunnen. Renoverar man ett badrum måste golvbrunnen bytas om den är typgodkänd före 1990, annars kan den återanvändas om den är intakt. Om man bygger ett stenhus gjuter man in golvbrunnen i betongbjälklaget.

Placeringen av golvbrunnen är viktig.

– Brunnens fläns (ytterkant) ska sitta minst 200 mm från väggen, säger Jon.

Ett godkänt tätskikt som är noggrant monterat enligt tillverkarens anvisningar är A och O.

– Jag använder alltid Lip system 17, för det är väldigt lätt att applicera. Jag tror att det är det enklaste för den som vill göra det själv också, säger Jon.

Checklista vid badrumsbygget

  1. Jobbet utförs enligt GVKs Säkra Våtrum eller BKRs BBV - säkerställs genom att entreprenören du anlitar är auktoriserad av GVK eller BKR.
  2. Spara kvittot.
  3. Gör du jobbet själv ska det också utföras enligt Säkra Våtrum eller BBV.
  4. Dokumentera arbetet noggrant med ord och bild.
  5. Välj rätt material.
  6. Försäkra dig om böjstyvhet och draghållfasthet.
  7. Byt golvbrunn om den är typgodkänd före 1990 och ej intakt. Placera golvbrunnen minst 200 mm från väggen.
  8. Applicera tätskiktet noggrant enligt leverantörens anvisningar.

Läs mer

Reglerna för att bygga badrum