Byggahus.se

Taxeringsvärde

Utgör ca 75% av marknadsvärdet två år före taxeringstillfället. Ligger till grund vid beräkning av arvs- och gåvoskatt, stämpelskatt vid lagfartsansökan samt vid beräkning av skattemässigt avskrivningsunderlag. Taxeringsvärdet justeras årligen med en omräkningsfaktor (uppskattad marknadsvärdesutveckling).