Skumbetong

Skumbetong är ett lätt, poröst, isolerande och ekonomiskt fyllnadsmaterial. Skumbetongen har många användningsområden som t ex lättutfyllnad vid vägbyggnation, utfyllnad kring rör eller isolering av vindsbjälklag. Trots sin låga vikt har skumbetongen förhållandevis god lastfördelande förmåga.

Tillverkningen av skumbetong kan ske på olika sätt, det bästa alternativet är att mekaniskt blanda ner skummet direkt efter att [sand], cement och vatten blandats och därefter pumpa skumbetongen i formen. Ju tidigare skumbetongen kommer till formen destå bättre blir kvaliten. Aercrete System är ett system som använder sig av denna metod.