Negativt servitut

Ett servitut som främjar den härskande fastigheten genom att begränsa användningen av den tjänande fastigheten. Det kan t ex handla om att inte få bedriva viss typ av verksamhet eller inte få bebygga fastigheten på visst sätt.

Negativa servitut tillkommer vanligen genom avtal mellan fastigheternas ägare (s k avtalsservitut). En typisk användning är exempelvis att någon som har gjort en avstyckning från sin fastighet och vill gardera sig mot att den används på ett visst sätt – säg, så att en viss utsikt blir skymd – kan sälja den med förbehåll att ett servitut som förhindrar detta ska tecknas.