Byggahus.se

Masonit

Masonit är både generell benämning och varumärke för hård fiberskiva.

Tillverkningsmetoden går ut på att träflis under kort tid utsätts för högt ångtryck i en stålcylinder, varefter en ventil öppnas. Genom det snabba och stora tryckfallet sprängs flisen sönder. De frilagda fibrerna formas i en våt process till ark, som presstorkas vid ca 200 °C till styva skivor.