Byggahus.se

Löpande räkning

Ersättningsform i entreprenadavtal som innebär betalning efter självkostnadsredovisning med tillägg för entreprenörsarvode.