Byggahus.se

Kontrollplan

I denna plan, som är resultatet av byggnadsnämndens byggsamråd med byggherren, skall anges vilken kontroll som skall utföras i samband med ett byggprojekt samt vilka intyg och anmälningar som är aktuella.