Byggahus.se

Gjutfog

Risk finns att en gjutfog bildas vid längre uppehåll under pågående betonggjutning. Fogen kan försvaga konstruktionen och ge en ful yta. En gjutfog kan av olika skäl också vara avsiktlig.