Byggahus.se

Expropriation

Rättslig åtgärd varigenom äganderätt, nyttjanderätt eller servitutsrätt till fastighet tvångsvis och mot ersättning tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse.